Skip to content

Realistiska ärr i annorlunda webbtjänst

Ett intressant, viktigt och lite annorlunda uppdrag i år har varit arbetet med det som har gått under arbetsnamnet "Ärrtjänsten", som vi utvecklat för Trafikskadenämnden.

Trafikskadenämndens uppdrag

Trafikskadenämnden prövar frågor om ersättning för personskador som inträffat i trafik med motorfordon. Varje år fastställer nämndens råd tabeller för beräkning av ersättning för sveda och värk, medicinsk invaliditet, utseendemässiga följder och amputationer. En skadad har alltid rätt att få sitt ärende prövat i nämnden och det kostar inget för den skadade. Nämnden prövar nästan 3 000 ärenden per år.

Tabell och pärm blir webbtjänst

När de bedömer ersättningsgraden för utseendemässiga skadeföljder (som ärrbildning) har nämnden till sin hjälp en tabell med tillhörande referensfotografier. Själva tabellen kan man hitta på Trafikskadenämndens webbplats, men referensbilderna har tidigare bara funnits att tillgå i fysisk form – som fotografier i en pärm. Med utgångspunkt från tabellen och "ärrpärmen" har Knowit tillsammans med Trafikskadenämnden tagit fram en digital lösning.

Hur producerar vi realistiska ärrbilder?

En av de första frågeställningarna vi behövde ta hänsyn till var att de flesta av fotografierna i originalpärmen har många år på nacken, och de godkännande för publicering som inhämtats från de fotograferade personerna gäller inte för publicering på internet. (Det var helt enkelt svårt att ha en sådan framförhållning redan innan internet fanns.) Vi övervägde att basera tjänsten på illustrationer, men kom fram till att det skulle bli svårt att få dem realistiska nog. Även bildmanipulation, där verkliga ärr mappas på till exempel en 3D-modell, övervägdes. Till sist beslutade vi oss för att använda oss av maskör, fotomodell och fotograf för att skapa ett bibliotek av realistiska ärr.

Vid bordet sitter Therese Wilhelmsson och Peter Rigling från Trafikskadenämnden och Malin Hedlund, AD från Knowit. I fotohörnan står fotografen Tobias Bjökgren, maskören Anders Bratås och modellen Lucas Bergliden.

För att säkerställa att fotografierna med de konstgjorda ärren verkligen representerar rätt ersättningsnivåer har Trafikskadenämnden noggrant granskat bilderna: Nämnden har gått igenom och gjort en prövning av samtliga bilder, precis på samma sätt de gör när de får in riktiga ärenden med ärrfotografier. Slutresultatet har kontrollerats på flera olika typer av skärmar samt som utskrifter, och den feedback bilderna har fått är mycket tillfredställande.

Här hittar du ärrtjänsten

Genom tjänsten kan man få ett bättre hum om hur ersättningsnivåerna för utseendemässiga skadeföljder ser ut. Du hittar tjänsten på Trafikskadenämnden sajt, www.trafikskadenamnden.se/arrtjansten.