Skip to content

5 tips för att lyckas med UX-copy i ditt projekt

UX-copy är den språkliga biten av användarupplevelsen. Det är små ord som kan göra stor skillnad. Något SBC förstod när det var dags att bygga om deras kundportal. Men hur får man med innehållet på ett bra sätt i projektet? Varsågod – här är våra fem bästa tips.

knowit_sbc_newsletter_2000x1450px

När SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, skulle bygga om sin kundportal blev innehållet en nyckelfråga. Första versionen av tjänsten innehöll inte speciellt mycket text. Inga långa artiklar eller fördjupningar – däremot väldigt många etiketter, uppmaningar, knappar och hjälpande texter. Innehåll som har till uppgift att på ett sömlöst och intuitivt sätt hjälpa användaren framåt. Om det glöms bort i processen kan det stjälpa hela upplevelsen – men med lite tid och kärlek kan det däremot ta upplevelsen till en helt ny nivå.

Knowit har sedan hösten 2020 arbetat tillsammans med SBC för att utveckla en ny kundportal. Den nya lösningen lanseras i olika versioner med start under hösten 2021 och vidareutvecklas därefter.

1. Samarbeta kring innehållet tidigt


UX-copy är inte bara texter som ska fylla upp en given yta i designen. Det är innehåll som fyller en funktion, ska hjälpa användaren och dessutom spegla varumärket. Därför behöver en UX-writer bli involverad tidigt i processen. Dels för att få en djup förståelse för användaren och de utmaningar och behov som han eller hon har. Men också för att UX-writern kan identifiera innehållsbehov som designen inte har tagit höjd för. Behov som kan bli kluriga att tillgodose om designen är klar och utvecklingen redan påbörjad. I SBCs fall arbetade UX-writern nära övriga arbetsgruppen, framförallt UX-designer och visuell designer. (För denna typ av samarbete är designprogrammet Figma din bästa vän!)

2. Arbeta fram en tonalitet


Copyn är företagets röst. Liksom det visuella uttrycket bör den ha en tydlig riktning. Vilken personlighet har ni, hur uttrycker ni er och hur bemöter ni era kunder och användare? Utgångspunkten för det här är varumärkesplattformen och de värdeord som är definierade i den. (Har ni inte en sådan är det ett gott råd att arbeta fram en.) I SBCs fall fanns en precis ny varumärkesplattform och värdeord för tonalitet, som gav bra en grund att stå på. Utifrån den workshoppade vi oss fram för att ytterligare ringa in tonaliteten. Vad betyder värdeorden för kundportalen specifikt, vilka ord kan skapa känslan och vilka vill vi undvika, var några av de frågor vi ställde oss. 

3. Skapa en innehållsguide


Copyplattform, tonalitetsdokument, innehållsguide – kärt barn har som bekant många namn. Men syftet är oftast ungefär detsamma: Att säkerställa ett enhetligt uttryck och hålla ordning på riktlinjer för innehållsskapandet och tonalitet. I ett agilt projekt behöver beslut fattas hela tiden, även när det gäller innehåll. Och besluten kan bli många. Dessutom kan teammedlemmar komma att bytas ut under arbetets gång – eller efter lansering, när innehållet ska underhållas. Då är innehållsguiden ditt go to-dokument. För SBC skapade vi en guide med värdeord, do’s and don’ts, copyexempel och ordlistor. Vår rekommendation är att låta guiden vara ett levande, delat dokument där alla alltid har senaste versionen och kan göra uppdateringar utmed vägen.

4. Få verksamheten med på tåget


Innehållet måste alltid skapas med användarens bästa för ögonen. Men det får förstås inte gå stick i stäv med verksamhetens intressen. Det måste fortfarande vara korrekt i sak och juridiskt gångbart. (Och ja – det här kan vara en utmaning. Det är inte alltid användaren och verksamheten pratar samma språk.) Här är samarbete och dialog A och O. Med hjälp av sakkunniga från SBC kunde vi säkerställa, och skruva på, innehållet så att det blev både begripligt och korrekt. I just detta projekt hämtades också en hel del innehåll från andra system – innehåll som behövde lite extra uppmärksamhet och koordinering för att kunna anpassas in i kundportalen. 

5. Testa – och var beredd att förändra


Det spelar ingen roll hur mycket du filat på copyn, hur bra det ser ut i designen och hur många gånger den granskats av sakkunniga. Det först när du sätter den i händerna på en användare som du vet om den fungerar. Att testa din produkt är bra – att testa med skarpt innehåll är ännu bättre. Och gärna löpande. För som vi tidigare konstaterade kan innehållet både hjälpa och stjälpa och ju förr du vet desto bättre. I SBCs fall testade vi kontinuerligt och fick ut många värdefulla insikter som hjälpte oss att förbättra både UX-design, visuell design och innehåll. Och eftersom teamet hade ett nära samarbete (japp, punkt 1), kunde vi gemensamt skruva på lösningen över tid.

Glada Knowit-kollegor

Lycka till med ditt innehåll!

Behöver du en copywriter eller hjälp med att skriva bättre UX-copy? Klicka in här för att se hur vi kan stötta dig, eller kontakta Gisela Bernhoft så berättar hon mer!

Om bloggaren

Knowit Experience 

Knowit Experience är Nordens ledande digitala fullservicebyrå, med närmare 900 specialister i gränslinjen mellan teknik och kommunikation. Vi stöttar kunder inom design, utveckling av digitala gränssnitt, marknadsföring och analys av data. I dag finns Experience i Sverige, Norge, Danmark och Finland.