Skip to content

Rapport från Innovation 2015

Idag var jag på vår konferens Innovation 2015. Förmiddagen inleddes med intressanta talare och eftermiddagen bjöd på workshops i mindre forum. Kontentan av dagen är att innovation och digital transformation är superhett. Att skörda möjligheterna med innovation kräver beslutsamhet på högsta nivå.

Verksamheterna behöver stödja innovation både kulturellt och processmässigt. Innovationerna leder också ofta till en påverkan på affärsmodellerna, vilket sätter beslutsamheten på sin spets. Och marknadsutvecklingen går numera så snabbt, att man riskerar att stupa om man inte lyckas med riktigt snabba och kundcentrerade utvecklingsprocesser där man tidigt testar sina teser på marknaden.

Nedan följer ett urval av vad som presenterades:

Micael Dahlén, Professor i ekonomi Handelshögskolan

En roande show med en rad poänger kring hur snabbt marknaden rör sig.

Några high lights:

 • Utvecklingen på marknaden går supersnabbt. När en produkt lanseras är den redan på ålderns höst och dödsdömd.
 • Priset är som högst innan lansering och listorna för köp toppas av pre-saleprodukter!
 • Utvecklingen måste gå snabbt för att hinna nå ut med något aktuellt. Konkurrenterna är inte långt efter.
 • Utvecklingsprocessen måste också vara billig - den måste pågå konstant.
 • Innovation är jobbigt - speciellt för etablerade verksamheter. Man måste våga bocka till en rad utropstecken kring sig själv till frågetecken. Men det är när det är jobbigt som man utvecklas.
 • Om vi själva inte är med och hittar på de mest knasiga sakerna - så gör någon annan det.

Darren Mowrey, Amazon Web Services

Föreläsning om hur Amazon har skapat en företagskultur som bygger på innovation:

 • "Culture eats strategy for breakfast". Rätt kultur är en förutsättning för att lyckas.
 • Innovation is not a goal, it's an ongoing process. Samma poäng som Micael hade.
 • 85 % of new products FAIL. Så försök faila så tidigt som möjligt, det är billigast så.
 • The purpose of an experiment is to confirm or reject a hypothesis. Testa ofta och justera!
 • ƒ(innovation) = (Organization * Architecture).  Man måste ha rätt värderingar och mekanismer för att lyckas.

Exempel på mekanismer som är Amazon har i sin organisation:

 • Writing narratives (every one can write a 6 pager on new business concept, ideas, products)
 • Andon cord (everyone can stop the production line)
  • Real mechanism to get the attention
  • Users of this function is celebrated and rewarded (not considered traitors)
 • Press release. Start with the outcome (vision) and build backwards.
 • Working backwards from the customer. Use customer centric approach.
 • Continuous deployments.
 • Leadership principles.
  • 14 principles for value driven leadership
  • Hires and assesses peoples performance on goals and how you deliver on these values.
 • It's Still Day One. We will continue to innovate at light speed.

Nathan Furr - Professor i innovation

Nathan har forskat i vad som gör vissa mer kreativa och innovativa än andra. Han har skrivit en bok på ämnet : The innovators' Method. Några tips fångade från presentationen:

 • Don't start with a business plan. Instead, start experimenting answering the key questions
 • Iterate on findings with new experiments
 • Fake it till you make it (don't build the final product first - use prototypes)
 • We live in the time of uncertainty - embrace it
 • Develop innovative best practices spanning:
  • People: the right mix of talent to discover, develop and deliver innovative new ideas
  • Process: processes that allow them to challenge the status quo and repeatedly innovate
  • Philosophy: organisation who live by philosophies that inspire and empower the members to create values
 • "If a picture is worth a thousand words, a prototype is worth a million"
 • Jobs-to-be-done-method
  • Solution (or What). Med lösningen kan du utföra jobbet. Exempel: en Harley Davidson.
  • Job (or Why). Kundens egentliga problem. Exempel: Se kool ut och känna mig tuff när jag transporterar mig.
   • Do (functional job). Vad är det som produkten göra rent funktionellt.
   • Social job (how does it make me look). Hur kunden vill framstå inför andra när produkten används.
   • Emotional job (how does it make me feel). Hur kunden vill känna sig när produkten används.
 • Innovators method. En iterativ metod för innovation (påminner om hur vi arbetar med konceptutveckling) bestående av följande faser:
  • Insight. Leta efter inspiration, se möjligheter, ibland genom i överraskande upptäkter.
  • Problem. Upptäckandefasen. Vilket problem ska egentligen lösas?
  • Solution. Prototyping. Definiera Minimal awesome product.
  • Business model. Validering samt ta utveckla strategi för hur man går till marknaden.
  • Scaling. Skala upp affären.