Skip to content

Därför blir prediktiv analys viktigare

customer-563967_1280

Affärsnära HR ställer nya krav på styrning, affärsnytta och strategi – och en mer precis förmåga att förutsäga framtiden. Samtidigt bygger de flesta HR-funktioner av tradition sina antaganden om exempelvis kommande kompetensbehov på historiska data. Prediktiv analys kan komma att ändra på det. Det handlar helt enkelt om att faktabaserade beslut i slutändan genererar vassare affärsresultat.

Själva tekniken för att applicera prediktiv analys inom HR finns redan idag. Vi på Knowit märker att många av dem vi möter börjar bli nyfikna. Mycket pekar mot att prediktiva dataanalyser blir ett allt viktigare medel för att förutsäga medarbetarnas beteenden, fatta rätt beslut och åstadkomma konkreta resultat. Anledningarna till att det sker just nu är flera:

  1. HR bäddas in i hela organisationen
    Globaliseringen och digitaliseringen har helt ritat om kartan för hur vi kommunicerar, interagerar och arbetar. Med ökad transparens och nya möjligheter för både kunder och medarbetare att aktivt delta i informationsflödet, transformeras HR-funktionen. Från att ha varit en avgränsad del av verksamheten, stöps HR om till att bli en ständigt pågående aktivitet inbäddad i hela organisationen. Det här ställer högre krav på ”koll på läget”, där snabbhet, rörlighet och styrning blir än viktigare. Det här kräver i sin tur mer förfinade analysverktyg, verktyg som ger dig en så sann bild av framtiden det bara går.
  1. HR stödjer affären
    I den globala konkurrensen genomsyras företag av både kostnadsjakt och krav på att alla funktioner aktivt bidrar till affären. HR blir därför en viktig del av företagets leverans. Självklart finns fortfarande en hygienfaktor för vad HR ska leverera till organisationen, men HR måste kunna bevisa sitt affärsvärde genom skarpa siffror/slutledningar. Lyckas vi behålla topptalangerna? Är medarbetarna produktiva? Hur har en viss kompetens bidragit till lönsamheten? Prediktiv analys blir här ett ovärderligt verktyg för att kunna navigera rätt då komplexa, och ibland oväntade, faktorer samspelar.
  1. HR blir mer strategisk genom teknik
    Varje organisation genererar mängder av data varje dag – big data. När HR intar ett förhållningssätt baserat på prediktiv analys, innebär det att dataspåren efter individuella medarbetare och arbetsgrupper används för att bättre förstå vad som driver exempelvis prestation och affärsvärde. Med hjälp av de insikterna går det att fatta mer precisa, väl underbyggda beslut inom allt från rekrytering till produktivitet och utförande.

Visst finns det fortfarande en del frågor, men vi är övertygade om att prediktiv analys kan hjälpa till att omvandla HR-funktionen till en mer databaserad och strategisk funktion, som direkt känner vart vindarna blåser och stödjer snabba beslut i realtid. Vem är först ut?

Vill du veta mer? Registrera dig här intill så skickar vi dig vårt whitepaper "Kom igång med prediktiv analys inom HR".