Skip to content

POC:ens(Proof of Concepts) tid är förbi!

Jag har varit på den årliga Tableau-konferensen för premium partners. Mycket trevligt folk och entusiastiska talare.

Det är alltid lätt och roligt att besöka konferenser när partnern dvs Tableau växer ordentligt och ligger främst i ledet inom området självbetjänad analys.

Tableau visade också en imponerande roadmap framåt med bättre stöd för shapefiler, dynamiska filter, pixelperfekta rapporter, cluster, outliners, joins på beräkningar visualisering, webb och mobilanpassning mm. Tableau delar in förbättringarna inom områdena data, visuell analys, mobilitet, självbetjäning, prestanda, enkelhet och grafisk design. Målet är att hjälpa dig att lyckas med datavisualisering.

Jag fick många nya intryck, mycket inspiration och många idéer som jag nu vill förverkliga internt och hos kunderna.

En del av det som kommuniceras har redan etablerats hos oss men det finns alltid erfarenheter och insikter som förädlar våra tjänster.

En intressant idé är att POC:en är föråldrad. En presentatör använde jämförelsen med sekreteraren. Förr dikterade man eller kladdade man ner sitt dokument. Sedan lät man någon annan skriva ned det. Detta behövde sedan justeras och förändras i flera loopar innan det blev klart.

Med ett samarbetsbaserat agilt arbetssätt levereras lösningen mycket snabbare eftersom man själv  tar ansvar och blir mer aktiv i uppgiften. Tableaus metod för detta heter drive.

Tableau menar ett agilt samarbete är det bästa sättet att arbeta med självbetjänad BI.

Ingen blev gladare än jag när detta beskrevs. Jag har länge önskat att få till alla våra projekt på detta sätt. Utmaningen är att få sponsor, analytiker och IT att ta sig tid att sitta tillsammans och gemensamt, förstå varför de måste använda sin dyrbara tid för detta. Möten är lätt att boka men att verkligen jobba ihop är svårare(man minns ju grupparbeterna i skolan).

It står i dessa möten för långsiktig förvaltning, datakvalitet och databasexpertis, analytikern står för datainnehåll, för visualiseringen och sponsorn för ROI.

För att lyckas med detta krävs fungerande och lättanvänt verktyg. Varför man från IT historiskt har velat ta hem problemet och göra en POC beror på att man har behövt läsa på, få till infrastrukturen, lösa produktproblemen, lösa prestandaproblem och tekniskt klura ut hur man löser uppgiften på bästa sätt.

När vi idag på Knowit sitter tillsammans hos kunden går det inte bara mycket snabbare att lösa uppgiften vi blir också mer samspelta och får en mycket bättre förståelse för varandras ambitioner.

För att leverera detta måste man förstå strategin, bli utbildade på arbetssättet och metoden.

Att efter en lyckad sprint tillsammans få leverera, kommunicera och presentera resultatet ger arbetsglädje.

Inom BI området har ofta engagemang saknats. Med agilt realtidssamarbete kan detta uppnås.

Kontakta mig om ni vill se hur detta kan fungera för er både med Knowits modell och/eller med Tableaus modell(drive) för detta.

Håkan

0738 47 28 00

Hakan.alsen@knowit.se