Skip to content

PA-student? Framtidssäkra din karriär - lär dig digital HR

Alla pratar om digitalisering. Men inte på personalvetarprogrammet, där man fortfarande är kvar i det gamla tänket om personalavdelningen som arbetsmiljöförbättrare och arbetsrättskunnare. Det måste ändras, om studenterna ska ha en framtid.

Alla företag påverkas av digitaliseringen. Maskiner tar över jobb som utförts av människor, och det blir allt viktigare med innovation, omvärldsbevakning och att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare. Som nyligen examinerad ser jag att det finns ett glapp mellan studierna och arbetslivet som måste förbättras innan det är för sent.

Som vi skrivit om i tidigare inlägg måste HR börja ställa digitala krav. Det gäller inte bara yrkesverksamma; även personalvetarstudenterna måste se till att utbildningen håller måtten och är anpassad till hur HR ser ut idag, och framförallt hur branschen ser ut imorgon. Ny teknik är och kommer vara en av de främsta arbetsredskapen och dessa påverkar både arbetets effektivitet och miljö. Men fastän många av de nyexaminerade kommer att jobba tätt med IT pratas det inte om detta under utbildningen.

Tanken är förstås inte att personalvetare också ska bli systemvetare, men det skulle underlätta om kunskaper om HR/IT fördes in på utbildningen. Inte minst för att ge en bredare och mer realistisk bild om vad som du kan tänkas arbeta med – och det innan du kommer ut i arbetslivet. Vi kan redan se att HR successivt får en ny roll i och med digitaliseringen, och i allt större utsträckning behöver personalvetaren förstå vikten av hur tekniska medel påverkar arbetsmiljön och kunna erbjuda lösningar som ligger i tiden – inte minst för att nå personer som befinner sig på annan plats än kontoret, och hur tillgången till systemlösningar i molnet bidrar till ökad effektivitet.

HR måste samarbeta med IT

Vi ser också att en av HR:s främsta tillgångar kommer att vara inom områden som prediktiva analyser, ta fram appar för kommunikationsplattformar, rekryteringsverktyg, nyanställning, tidsrapportering, omvärldsbevakning och employer branding via sociala medier. I dagsläget lär personalvetarprogrammet ut mjuka värden – vilket naturligtvis är väldigt viktigt – men nog missar man en stor del av den utvecklingen som sker i samhället om man bara fokuserar på detta. Samarbetar inte HR med IT finns en risk att många innovativa lösningar från HR går förlorade och att IT- och systemvetarna istället använder tekniken på ett sätt de tycker är bäst – vilket inte alltid är bäst för medarbetarna och arbetsmiljön.

Att ändra på universitetsplanen är ett trögt projekt som tar många år – men för er studenter finns det ändå hopp, förutsatt att ni engagerar er:

  • Ifrågasätt varför lärarna knappt pratar om digital hr
  • Omvärldsbevaka på egen hand
  • Placera dig i din kommande yrkesroll - hur jobbar du med digitalisering?
  • Lär dig att använda tekniken, så att du kan effektivisera jobb – istället för att tekniken automatiserar ditt

Lycka till!

PS. Är du student och vill ha tips på hur du kan framtidssäkra din karriär? Jag hjälper dig gärna! Lägg till mig på LinkedIn så pratar vi mer. DS.