Skip to content

Olas HR-spaningar för 2018

Så här i början av ett nytt år är det alltid spännande att blicka framåt och försöka förutse vilka trender och utmaningar som väntar oss som jobbar med HR. Här kommer min tankar och förhoppningar om HR-året 2018.

Jag ser ett spännande och innehållsrikt år framför mig. Ett år då HR går från ord till handling. Från att diskutera möjligheter med digitalisering till att i handling investera i senaste tekniken för kommunikation och robotisering. Från att bara i ord beskriva kompetenta medarbetare som framgångsfaktorer till att i medvetna handling aktivt verka till att alla medarbetare, utifrån ambitioner och förutsättningar, känner engagemang, trivsel och aktivt medverkar till sin egen och andras utveckling och där vi i större omfattning kommer mäta prestationer och resultat.

Digital teknik och HR-data

Jag är säker på att 2018 kommer innebära att vi kommer investera mer i digital teknik, vilket i sin tur innebär att vissa typer av arbetsuppgifter på sikt försvinner och andra tillkommer. Vi kan genom ett mer digitaliserat arbetssätt omfördela arbetstid från monotona arbetsuppgifter till mer värdebringande. Genom bättre analysverktyg kan vi samla in stora mängder HR-data, samköra dessa mot varandra och se trender och tendenser som underlag för beslut. Vi kan profilera och marknadsföra oss på nytt sätt och nå målgrupper snabbare och effektivare. Vi lever i ett mobilt och globalt samhälle där arbete bäst och effektivast kan utföras på distans. Här kommer HR bli drivande i hur man utvecklar arbetsplatsen och anställningsförhållandena. Ja, teknikens möjligheter i kombination med människors värderingar och vilja till förändring kommer vara ett av HR-områdets mer centrala frågor.

Säkerställa arbetet med GDPR

Jag tror (eller vet) att HR-avdelningarnas arbete under första halvåret kommer fokusera på att säkerställa att man uppfyller nya GDPR och därmed att vi har ett bra skydd för hur vi hantering av personuppgifter. Det gäller vilken typ av personuppgifter vi samlar, varför vi gör detta, hur vi gör det, vem som gör det och hur vi hanterar datan utifrån kraven att redovisa, ändra och ta bort. HR-avdelningen är den enhet som hanterar huvuddelen av dessa personuppgifter.

Chefen som lagledare

2018 kommer också att bli ett år där vi börjar förändra rollen ”chef” till att bli mer av rollen ”lagledare.” Organisationsträdet behöver klipps ner på höjden och grenarna blir färre. Dagens uppdelning mellan ledarskap och medarbetarskap hoppas jag kan sammanfattas i ett ord i framtiden, nämligen gemenskap.

Detta är några av de utmaningar som jag tror vi kommer att jobba med inom HR under 2018. Kanske har du fler tankar kring detta?

Hälsningar Ola

Ola är en av Knowit Insights seniora HRM-konsulter och har en bakgrund som HR-chef på IKEA och kompetensutvecklingschef på Arla.

Läs mer om vad vi gör på knowit.se/hrm