Skip to content

Har ni koll på den nya lagen om rapportering av betalningstider?

Första deadline för lagen om rapportering av betalningstider närmar sig med stormsteg – vet ni hur det påverkar er? Lagen, som trädde i kraft den 1 mars 2022, innebär nya krav kring rapportering på betalningstider för köp av varor och tjänster, och första rapporteringen ska ske senast den 30 september 2023.

 

Vad innebär den nya lagen?

Den nya lagen innebär att alla svenska bolag med fler än 249 anställda måste rapportera på betalningstider för köp av varor och tjänster från svenska bolag med färre än 250 anställda.

Lagen kräver rapportering av betalningstider, vilket innebär följande tre typer av data; genomsnittlig avtalad betalningstid och faktisk betalningstid samt andelen fakturor som betalas efter avtalad betalningstid.

Första rapporteringen ska ske senast 30 september 2023 och omfatta perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023. Rapportering sker till Bolagsverket via en ny framtagen e-tjänst som sedan samlar informationen i ett register tillgängligt för allmänheten. Företag som inte fullgör sin rapporteringsskyldighet riskerar att vite utgår.

 

Vad är syftet med lagen?

Bolagsverket syftar till att föra ett register över betalningstider för att ge leverantörer en bättre bild av storföretagens betalningsrutiner som kan tas i beaktande vid en förhandling. Detta för att stötta mindre bolag som till följd av längre betalningstider ofta drabbas av ansträngd likviditet.

 

Vad bör man som stort bolag (fler än 249 anställda) ha koll på?

För att fullfölja rapporteringen bör man som bolag med fler än 249 anställda fundera över följande frågeställningar:

1. Har vi processer och systemstöd på plats idag som stöttar denna rapportering?

För att ta fram rapporteringsunderlaget till Bolagsverket krävs en effektiv och stabil process som kan hantera stora mängder leverantörsdata.

2. Har vi tillgång till rätt data för att rapportera enligt det nya lagkravet?

En förutsättning för att kunna genomföra rapporteringen är att rätt information finns på plats för att kunna kategorisera leverantörer och betalningstider.

3. Möjliggör vårt ERP-system systematisk inläsning av data?

Bolagsverket har skapat en ny digital tjänst för rapportering av betalningstider. Beroende på funktionaliteten i bolagets affärssystem kan datan läsas in automatiskt till Bolagsverkets tjänst.

 

Behöver ni stöd eller vill veta mer om hur lagen påverkar ert bolag? Kontakta någon av våra experter Peder Rydberg, Ida Augustsson eller Alexandra Winther.