Skip to content

Med inspiration som drivkraft!

Det är lätt att gå från en konferens väldigt inspirerad och motiverad inom ett ämne vilket som helst. Nu har vi precis haft en väldigt lyckad konferens inom kravhantering och det finns en massa inspirerade personer på flera spännande företag runt om i Sverige. Hur tar vi då tillvara på denna inspiration? Och hur implementerar jag det i mitt företag?

Frågeställningen är naturligtvis tvärfunktionell men diskussionen i det här fallet utgår från kravhantering. Och faktum är att kravhantering är en kompetens du som läser detta har men den du pratar med ofta saknar.

Vi är i det här sammanhanget individer och måste utgå från våra förutsättningar och den miljö vi vistas i och dessutom inse att uppgiften vi står inför är tudelad.

1. Att behålla inspirationen själv.
2. Att dela med sig av nyvunnen kunskap.

De båda uppgifterna är i mitt fall nära relaterade då jag behöver stöd från min omgivning för att hålla modet uppe att arbete med inspiration. Alla behöver inte det.

Det är nu det roliga börjar. Jag sätter mig ner och applicerar mina uppfriskade kunskap om intressentanalys och kontextdiagram för att formulera det ”problem” som jag ändå står inför. Vilka är mina intressenter? Närmast kollegor? Chef? VD? Kunder?

Intressenterna finns här i två skikt. Dels de som är direkt berörda av ett förändrat arbetssätt men även de i nästa skikt, vars värde påverkas om arbetssättet förändras. En VD t.ex. måste godkänna ett förändrat arbetssätt och ta hänsyn till hur resurser ska fördelas inom bolaget och inom projekten. VD´n måste också ta hänsyn till hur aktieägare och styrelsen kommer att påverkas och även bolaget i sig vars värde rimligtvis är intressant för ägarna. Det går även att se det som en personalhanteringsfråga. Om rätt personer jobbar med rätt sak så kommer trivseln öka och personalomsättningen minska något. Det får man sedan värdera om det är bra eller dåligt.

Om du tog dig igenom ovanstående stycke utan att helt tappa tron på förändringsarbete kan jag nu bjuda på några tips om hur du faktiskt konkretiserar det hela.

Våga ändra!
För att få till en förändring krävs det att man gör någonting annorlunda, eller hur? Vad ska du göra annorlunda?

Våga trotsa!
Om du inte väcker frågan i de rätta forumen så kommer ingen heller att förstå att utvecklingspotential finns. I vilket forum är du modig nog att trotsa det som ”sitter i väggarna”?

Prata med varandra!
Du har säkert kontakter i nätverket som jobbar med samma problematik även om det inte är just kravhantering. Ta del av deras erfarenheter eller använd de nätverk som finns på t.ex. LinkedIn.

Exemplifiera!
Titta på gamla dokument, gamla projekt och visa på hur utfallet skulle kunnat bli annat om man använt sig av andra metoder.

Fika!
Faktum är att fikabordet är en bra plats att visa på effekten av just kravhantering. Låt oss säga att någon slänger ur sig ”Man kan ju inte jämföra äpplen och päron!”. Då vill jag höra dig säga "Jo, det kan man visst det!". Och motivera hur det går till. Att jämföra äpplen och päron.

/Anders Erlandsson, Require AB