Skip to content

När bör bolag byta e-handelsplattform?

Våga att ta steget

När du känner att den nuvarande plattformen passar så pass dåligt att du inte räds byta plattform, då har det nästan gått för långt. I regel är det rädsla hos bolagen för förändring som ligger till grunden till varför man inte byter plattform i tid, och då kanske det redan kostat för mycket.

Gör så att ni ställer er följande frågor och är det så att ni svarar ja i fler än 3 frågor så kan det vara tid att börja titta på ny plattform:

  • Påverkar trafik pikar driften eller prestandan på e-handeln?
  • Har man gått igenom din plattforms säkerhet de senaste 6 månaderna?
  • Hur ofta hör man er leverantör eller utvecklare säga ”Vi kan inte göra det här”?
  • Spenderar man tid på att lappa-ihop och ful fixa buggar på månadsbasis?
  • Spenderar ditt team sin tid och energi främst på underhåll eller nyutveckling?
  • Försenas nya funktioner regelbundet på grund av begränsningar internt eller hos partnern?
  • Domineras din kundtjänst av frågor som rör funktioner kring plattformen och klagomål?
 

Är det så att du sitter i ledningsgruppen eller är chef, så måste man involvera personalen som jobbar med plattformen varje dag, det kan vara dina utvecklare, designers, marknad, sälj och support. För var säker på att när din personal upplever svårigheter med din plattform att även dina kunder gör det också.

Se till att eliminera punkterna en efter en

Som jag skrev i inledningen så har mer eller mindre alla bolag som varit igång med sin e-handel i mer än några år har gått igenom en ”övergång” någon gång i sitt e-handels liv.

Innan man väljer en ny plattform och går igenom själva migrerings processen, så ska man vara medveten om att alla bolag som går igenom processen och delar många företag rädslan.

Rädslan för förlorade investeringar

Att behöva inse att man måste ”överge” en sjusiffrig investering som bolaget gjordt i en annan plattform för två eller tre år sedan är generellt inte så populärt i ledningsgruppen. Och det måste man ha i åtanke när man väljer att gå efter en ny plattform. Men det gör också att man måste ta en rejäl fundering om vad det är som hindrar dig ifrån tillväxt på din plattform idag.

Låter det här bekant: ”Bolaget har investerat över 2 miljoner kronor i plattformen och visst kan det vara så att sidan inte är responsiv och inte har det bästa stödet för SEI, men det fungerar och jag vill inte att bolaget ska behöva spendera  ytterligare 2 miljoner för en annan lösning.”

Visst går det att fortsätta att ”sminka en gris” som man säger och fortsätta att plöja ned summor i en nuvarande lösning som i grunden inte är framtidssäkrad. Men vad händer när nästa generations betallösningar kommer ut? En ny typ av sökfunktionalitet eller helt ny teknik?

Om din nuvarande plattform inte passar för ditt bolag och ditt erbjudande så kommer varje nytt steg mot framtiden att kosta dig mer. Så våga fråga dig själv vilket alternativ som är mer skrämmande: våga investera, med vetskap om att plattformar som bra grund har förmodligen hundratals utvecklare som bygger den här branschledande tekniken för att din e-handel hålls aktuell med de senaste tekniska förändringarna, eller så spenderar man pengar och tid på uppgraderingar på din nuvarande icke aktuella plattform som inte längre är tillräcklig för att fokusera på tillväxt i ditt bolag?

Både omfattningen och tidsaspekten i ett projekt kan kännas väldigt skrämmande och överväldigande, men med rätt partner som du jobbar tätt med och med transparens i projektet så är det bäddat för succé.

Nya oväntade kostnader

Bolagets storlek kommer helt klart att associeras med vad som kommer att krävas i ett projekt av den här typen. För den som ser potentialen och tillväxten i investering är rädslan för nya kostnader i regel inga problem, för de som är mer skeptiska så är rädslan desto mer påtaglig. Samtidigt som man naturligt också undrar hur ROIn kommer att se ut.

Då är det viktigt med transparens och kanske behov av att ta ett steg tillbaka och berätta för din leverantör av plattform av vad som är viktigt för ditt bolag och vad som kan få er att gå vidare i beslutet om ny plattform.

Varje partnerskap, köp, försäljning handlar i grund och botten om förtroende. Se till att dela med dig av bolagets bekymmer om avkastning, tillväxt, ständiga uppgraderingar eller tidigare frustrationer.

När är rätt tid att byta?

Den ”perfekta” tiden för att bytta plattform finns inte, och det gäller speciellt när du man börjar ta hänsyn till hela projektet. Så oavsettt när det är på tiden på året så finns det tyvärr ingen idealisk tid för att påbörja ett plattformsbyte, men det kan vara bra att försöka att planera en lansering när det är lite lugnare.

Men själva bytet behöver och bör inte ta så lång tid. Men det är vanligt att anta att man behöver ett antal månader på sig att göra bytet ifrån en gammal plattform till en ny. Men i grund och botten så kan du med rätt partner och stöd vara redo att lansera plattformen mycket snabbare än du tror.

Vad händer för bolag som aldrig sålt online?

Detta är nu bästa tillfället för ditt bolag att välja rätt e-handelsplattform från början och att i möjligaste mån försöka undvika framtida problem för att försöka undvika ett tvingat byte. Bolag måste se till att den e-handelsplattform bolaget väljer är alltid i linje med ditt bolags kommersiella prioriteringar och långsiktiga mål.

Att satsa på plattformar och partners, som tillhandahåller alla nyckelkomponenterna i en modern e-handel utan att onödigt komplicera den dagliga verksamheten bör vara vägen att gå. Plattformen bör också tillåtta bolaget att investera resurser när så tillväxten kräver det snarare än att oroa sig för att den tekniska basplattan är framtidssäkrad – vilket är perfekt för bolag som ska börja sälja online.

Våga ta framtiden till bolaget

Ett projekt av den här digniteten ska alltid representerar en möjlighet för att förbättra kärnområdena i bolagets nuvarande verksamhet och processer – vilket möjliggör optimering och utveckling av underpresterande områden.

Ditt varumärke är det viktigaste bolaget har och bör spela en stor roll i hur just dina kunder tyder det. Ta de mest inflytelserika varumärkena tex, där finns det människor som fortsätter att utmana det man kallar status quo. Man följer inte en väg, man skapar den själv. De jobbar med gränser som andra inte kommer i närheten utav och ser till att aldrig stanna i utvecklingen. Det är först då som man kan ta framtiden till bolaget.