Skip to content

Mastering the Requirements Process - En kravresa

Vi är Linus Lundahl och Fadi Rabah, två studenter från Nackademin som gör sin LiA period på Require AB. I september gav Require oss den fantastiska möjligheten att delta i Mastering the Requirements Process, en tredagars kurs ledd av Suzanne Robertsson. I det här inlägget presenterar vi våra reflektioner efter kursen.

Volere – italienska för att önska eller vilja. Ett ord Suzanne ofta återkommer till i kursen. Volere är också namnet på ett koncept framtaget av Suzanne och James Robertson som omfattar framtagandet, kommunikationen och hanteringen av krav. För oss är det inte möjligt att helt sammanfatta dessa tre dagar i ett blogginlägg, med tanke på vilket gediget material kursen består av. Alla deltagare tog säkert med sig olika tankar, idéer och verktyg när de gick hem efter kursens slut – men här nedan följer våra tankar och intryck av kursen, och av Volere.

Kursen är kort och innehåller mycket som är användbart ute i arbetslivet. Inledningsvis blir deltagare introducerade till en roadmap som presenterar Volere som helhet. Från start till slut skapar Suzanne en röd tråd och fångar in deltagarna i varje steg som gås igenom. Med en blandning av teori, visualisering samt praktiska övningar höll hon deltagarnas uppmärksamhet på en hög nivå.

Reflektioner och tankar
Hur flexibel är Volere, då vi vill införa vissa delar kontra att använda allt? Hur accepterat är det att införa en sådan struktur i en verksamhet med eller utan en fungerande kravprocess? Förståelsen för yrkesrollen och hantering av krav generellt är i ett stadie av ständig utveckling. Vilka metoder funkar bäst för att fånga och strukturera behoven, och erbjuder Volere allt vi behöver i kravarbetet? Vår uppfattning om Volere är att den ska vara så omfattande som möjligt och kunna införas i alla situationer. Många enskilda delar som t.ex. Scenarios, Business- och Product Use Case, Work Context Diagram osv är givetvis användbara och vi kan se hur det skulle gynna många verksamheter som arbetar med hantering av krav. Volere är mer ett koncept som måste appliceras, utvecklas och förbättras anpassat till situationen i den verksamhet man befinner sig i. Vår uppfattning är att Volere tar tid att bemästra, det är inget man blir expert på över tre dagar. Men börjar man jobba med hela eller delar av innehållet i ”Mastering the Requirements Process” direkt efter kursen upplever vi att man snabbt kommer att se positiva effekter i kravarbetet.

Det värde vi önskade få ut av kursen var användbara metoder och tekniker som direkt kan appliceras i vårt arbete. Genom lite brainstorming kom vi fram till ett flertal vi kan ha nytta av och faktiskt några vi börjat implementera i vårt arbete redan några dagar efter utbildningen.

Något som kan tyckas saknas i kravarbetet är en struktur för hur man arbetar med krav. Vissa metoder och tekniker i Volere finner vi dock mer gynnsamma än andra och känner helhjärtat att ”Scopet” eller en ”Work Context Diagram” är essentiellt för alla former av IT-verksamheter. Vilka processer/områden sätts i fokus relaterat till ”Business Value/Goals” och vilka hamnar utanför? Genom att få en klar bild och sätta fokus på rätt områden i verksamheten försäkrar vi oss om att utgångspunkten för all fortsatt kravarbete faktiskt bidrar till affärsmålen.

Guldkornen
Det är väldigt lätt, oavsett yrke, att fokusera på oviktiga saker. Speciellt när vi pratar om lösningar innan vi förstått de faktiska behoven eller problemen. Något som togs upp mycket under kursens gång var vikten av att byta perspektiv. Genom att ta ”ett eller fler steg tillbaka” och se helheten kan vi fastställa andra frågor och på så sätt hantera problemen från olika infallsvinklar. Eller helt och hållet avgöra om det vi diskuterar faktiskt bidrar till vad man försöker uppnå.

Vi pratade mycket om kommunikation, skillnaden mellan att ”höra och faktiskt lyssna”. Faktorer som har en stor betydelse och inverkan på vilken information du får. Många gånger vet inte beställare eller kunder själva vad de vill ha och det är upp till dig att avgöra om de är ute på rätt spår. Det finns fler nämnvärda metoder och tekniker, men vi valde specifikt dessa då vi spontant känner hur stark och direkt påverkan de kan ha i IT-branschen. Kursen överlag bidrar med både kunskap och verktyg för att på ett strukturerat sätt kunna hantera krav och vi vill även påstå att den starkt ökar förståelsen för yrkesrollen.

Fadi Rabah, student Kravanalytiker
Linus Lundahl, student Javautvecklare