Skip to content

Magnus Lander, Knowit Örebros Business Intelligence talang!

Beslutsstöd och dataanalys är områden som vi ser växer och blir allt viktigare, därför satsar vi nu på Business Intelligence på vårt kontor i Örebro och vill därmed passa på att välkomna Magnus Lander till oss!

Vem är då Magnus Lander? Magnus började sin karriär inom systemutveckling och drift men har under de senaste åren fått ett stort intresse för och främst arbetat inom Business Intelligence. Magnus brinner för att hjälpa till att ge rätt stöd för uppföljning, beslut och strategier vilket gjort att han de senaste fyra åren med glädje har arbetat med bl.a. Power BI, Qlik, SSIS och datalager. Nu ser Magnus fram emot liknande uppdrag hos oss på Knowit gärna innehållande Big Data och Data Management, som är områden han intresserat sig för den senaste tiden.

Magnus är mångsidig i sin kunskap inom IT. Han började sin karriär inom webbutveckling och -design i mitten av 1990-talet. Sen blev det flera år med ganska mycket PHP, MySQL, Perl, OpenBSD och alla möjliga Linux-varianter. Genom Windowsalternativa operativsystem hittade han in på driftsidan vilket ledde in honom på arbete med Windows Server-support under några år. Därefter var det lite mer infrastrukturfokus varpå han körde Ciscos gamla CCNA-cert, följt av systemvetenskaplig utbildning och programmering i C# .Net. Magnus är van att arbeta med devops och då mest i en kombination av Azure-tjänster, Octopus Deploy och TeamCity.

På fritiden labbar Magnus mycket med molnlösningar och ett spännande projekt han ska genomföra under 2018 är att skapa en lösning och se hur många olika Azure-tjänster han kan använda sig av inom en och samma lösning.

Vi är mycket glada att ha Magnus på plats här hos oss. Han är en ödmjuk och lyhörd person, alltid med kundens bästa i fokus och han har genom sitt stora intresse för IT och systemutveckling skaffat sig både bredd och djup inom många områden. Detta är något som både vi och de kunder han jobbar åt uppskattar och har stor nytta av!

Varmt välkommen till oss!