Skip to content

Leva som man lär

En sak som slår mig när jag går på kurs och vi gör gruppövningar för att träna på det vi lärt oss är  - att vi inte lever som vi lär...

När vi jobbar med krav betonar vi vikten av att det finns en workshopledare/moderator som leder de olika mötena under kravarbetet. Sedan går vi på kurs och ska öva på olika metoder inom kravarbetet men då står vi där plötsligt några människor och ska jobba ihop utan någon som leder jobbet.

Ibland funkar det bra antingen för att vi naturligt turas om att leda jobbet eller att någon tar på sig rollen som ledare och låter allas synpunkter komma fram. Sedan finns det gånger då det inte funkar alls för att någon tar rollen som ledare men inte riktigt klarar ut att låta alla få sin röst hörd samtidigt som personen själv vill få in sina egna förslag eller när gruppen inte lyckas välja väg för att alla har så olika tankar.

Jag har varit med om tillfällen då gruppen som ska jobba ihop och brainstorma krav har massor av förslag men inte får ner några för den som håller i penna sågar allt som sägs. Hade personen då varit utsedd till moderator hade det varit så enkelt att säga att din roll är att ta till vara på allas förslag. Jag tror att gruppövningarna på kurser skulle bli bättre om vi lever som vi lär. Vad tror ni?