Skip to content

Lästips från HRM #1

Hej! 
Här kommer några lästips från oss på Knowit Insight HRM, och denna vecka är det medarbetarupplevelsen som står i fokus. Vi märker för egen del att den står allt mer i fokus när HR vill digitalisera sin verksamhet, och tolkar det som ett tecken på att organisationerna blir allt mer medarbetarstyrda.

Medarbetare idag har som medborgare och konsumenter en hög digital nivå, och förväntar sig att denna uppnås även på arbetsplatsen. En digital medarbetarupplevelse är både effektiv och personlig - mer fokus kan läggas på de mellanmänskliga interaktionerna eftersom övrigt automatiseras. 

Tjänstedesign och medarbetarresor

Att arbeta med tjänstedesign och medarbetarresor ger värdefull input och förståelse som kan användas såväl  i utvecklingen av HR:s tjänsteleverans som i upphandling, implementering och utveckling av systemstöd inom HR-området.

I den första artikeln hittar ni en mycket bra sammanfattning kring vad medarbetarupplevelse, på engelska employee experience, handlar om. I den andra finns en bra beskrivning av affärsvärdet med att arbeta med medarbetarupplevelse

A Complete Guide to the Employee Experience: https://www.digitalhrtech.com/employee-experience-guide/

The Business Value of EX: No Employee Experience impact without the business: https://www.ti-people.com/the-business-value-of-ex-no-employee-experience-impact-without-the-business