Skip to content

Kravhantering i julhandeln

Som ny inom kravhantering har jag fått flera frågor om vad kravhantering egentligen är, och om det inte är något man bara sysslar med inom systemutveckling. Precis som med många andra saker så är det först när man börjar jobba med det som man ser hur vanligt det faktiskt är.

Kravhantering handlar om att identifiera intressenterna, och att specificera intressenternas förväntningar på uppgiften eller produkten. De är först när man vet vilka som är berörda av produkten och vad de vill ha ut av den som man kan ta fram förslag på hur man når dit.

Såhär års är det aktuellt för de flesta att köpa julklappar. Det är exempel på en vardaglig uppgift som faktiskt innehåller en hel del aspekter av kravhantering.

Jag kommer köpa julklappar till bland annat mina brorsbarn. De viktigaste intressenterna är användaren (brorsdottern), leverantören (jag) och ”ledningen” (föräldrarna).

I det här fallet har vi en tydlig deadline för när produkten ska levereras (julafton). I min familj har vi också en kvantifierad specifikation angående kostnaden för produkten (julklappen).

För min brorsdotter är de viktigaste troligtvis att julklappen är rolig att leka med. För föräldrarna finns kanske intresse av att det inte är något som kräver allt för mycket från dem, helt enkelt att produkten inte ska vara beroende av ledningen för att fortsätta leverera. Föräldrarnas vill troligen också att det är en säker produkt som inte utsätter deras barn för risker.

För mig finns flera saker som spelar in, t ex vill jag att julklappen ska vara rolig nu eller användbar längre fram i livet? Eftersom jag vill vara en duktig faster vill jag ju helst också att det ska finnas något utvecklande eller ”nyttigt” med presenten. Tillgänglighet är viktigt för mig eftersom det är fyra dagar kvar till deadline (och jag är inte ens klar med kravspecen!). Sammanfattningen är alltså:

Begränsningar:

 • Levereras 24/12
 • Fast kostnad

Behov med hög prioritet:

 • Säker för min brorsdotter
 • Rolig för min brorsdotter
 • Inte skapa merarbete för föräldrarna
 • Tillgänglig för leverans 24/12

Behov med låg prioritet:

 • Användbar längre fram i livet
 • "Nyttigt"/Utvecklande

Givetvis är inte detta någon fullständig kravhantering. Långt ifrån alla intressenter och behov är identifierade. Däremot är en hel del av våra behov och krav redan formulerade och så självklara för oss att vi blir omedvetna om dem.

När det gäller säkerheten så är detta faktiskt reglerat i flera lagar såsom leksakslagen och produktsäkerhetslagen. Vi kan alltså utgå från dem för att ta fram kraven för säkerhet.

Att produkten ska vara rolig för min brorsdotter kan formuleras som

 • Produkten ska vara anpassad för en 7-årings förmågor
 • Produkten ska vara möjlig för henne att använda utan att någon vuxen behöver vara med
 • Hon ska självmant börja leka med produkten minst 5 gånger under den närmsta månaden efter leverans
 • Minst en av gångerna hon självmant börjar leka med produkten ska hon leka med den 5 minuter

Att produkten inte ska skapa merarbete för min bror och hans fru:

 • Föräldrarna ska inte behöva vara med varje gång produkten används
 • Föräldrarna ska inte behöva lägga mer än 10 minuter per halvår på underhåll av produkten
 • Föräldrarna ska inte behöva lägga mer än 10 minuter för att hantera produkten efter att den blivit förbrukad

Tillgängligheten:

 • Produkten ska finnas tillgänglig för mig i mitt närområde

Med hjälp av det jag formulerat kan jag nu börja fundera på vad för julklapp som skulle uppfylla det här. En tröja till exempel kräver troligtvis det underhåll från föräldrarna mer än 10 min/halvår. Ett 10 000-bitars pussel skulle inte vara anpassat för en 7-årings förmågor, och skulle kanske kräva att en förälder var med.

Genom en snabb analys har jag inte bara kommit fram till de övergripande kriterierna för de julklappar jag ska köpa, jag har också kommit fram till att kravhantering inte är något konstigt. Kravhantering är någonting som de flesta av oss redan sysslar med. Det behöver inte röra sig om mjukvara eller avancerade projekt för att kravhantering ska vara användbart.

Vanligtvis skriver jag inte ner och hanterar mina julklappsinköp på det här sättet, men de flesta aspekterna är medvetet eller omedvetet med när jag ska köpa en present. Kravhantering hjälper oss att bli medvetna om vad vi vill uppnå. Ju större projektet och ju flera intressenterna är desto viktigare med tydlighet och medvetenhet.