Skip to content

Expert på vadå?

”Vi hade ju alla experter med i referensgruppen, ändå blev ingen av dem nöjd med lösningen.” Det är vad en av mina uppdragsgivare sa första dagen på ett av mina uppdrag. Min övertygelse är att det var just det som var problemet, de hade alla tekniska experter med, men inga BA-resurser tillsatta för att kommunicera och hantera expertisen.

Att själv inneha stor teknisk kompetens innebär inte att man kan förmedla sin kunskap till andra på ett tydligt sätt. Det innebär inte heller att man kan värdera och ta till sig kunskap från andra expertisområden, ibland föreligger till och med konflikter som gör att man medvetet eller omedvetet nedvärderar andras expertis. Det är här BA kommer in som ett eget kompetensområde, att utvinna kunskap ur andra.

Jag anser i korthet att vara BA är att vara expert på att prata med experter. Att ställa rätt frågor och snabbt kunna sätta sig in i olika expertisområden för att utvinna tillräcklig kunskap ur enskilda experter är definitivt något som kräver särskilda kompetenser och egenskaper. Precis på samma sätt som olika områdesexperter har ovärderlig kunskap inom sina respektive tekniska kompetenser så har en BA expertis inom sitt område.

Jag upplever ofta att jag i olika situationer möter en attityd om att kravhanterare eller BA:s måste vara experter på den produkt eller det område som ska utvecklas. ”Man måste vara expert på systemet för att kunna vara kravhanterare.” Det är det här som är pudelns kärna, ett missförstånd som bygger på dåligt skrivna krav. Om man måste vara expert på alla delar i utvecklingen för att förstå kraven, då är kraven helt enkelt dåligt skrivna från början. Bra skrivna krav ger att mottagarna vet vad som förväntas av dem och därför kan fokusera på att göra en så bra lösning som möjligt, inte lägga tid och energi på att förstå vad problemet egentligen är. Skriver man bra krav så behöver mottagaren inte vara expert på produkten också, utan det räcker att de är experter på att hitta lösningar inom sitt eget område! Och för att skriva bra krav underlättar det om man är expert på att skriva krav, inte på just det systemet som ska utvecklas inom.

BA och kravhantering är till för att hjälpa organisationer och experter att kommunicera med varandra och genomföra förändring, att underlätta deras vardag och förbättra och förenkla utvecklingsarbetet. Hur man gör det på bästa sätt är under ständig utveckling, men det är definitivt ett eget expertområde!

/Jenny Ågren, Require AB