Skip to content

Kravhantering eller Business Analysis?

Nu har jag under mitt första halvår på Require varit i kontakt med en hel del kunder, prospects och även några företag som vi faktiskt inte vet om de jobbar med kravhantering.  Jag har också intervjuat ett antal personer för anställning, talat om för släkt och vänner vad jag jobbar med och försökt vara aktiv i diskussioner och debatter.

Men alla mina kontakter väcker en fråga kring kravhantering – Är vi överens om vad det egentligen är?

Ni som läser det här har hittat in via ett intresse ni har, må det vara att göra ett bra jobb eller att faktiskt förändra världens användning av resurser, och kan ta till er mycket av det som skrivs för att ni har referensfall att jämföra med. Eller åtminstone en tanke att bolla idéer emot. Men vad är din bild av kravhantering? Vad ingår i kravhantering?

För min del är den större än vad de flesta instinktivt tycker. Kraven som listas i en kravspecifikation i projekt av en viss storlek, må vara ett av de resultat man får fram i kravarbetet. Fast man kan också säga att kravspecifikationen är ett verktyg för att det resultat som projektet tar fram ska bli rätt. Men bakom det resultatet, oavsett vilket du menar, ligger det hårt jobb av workshops, intervjuer, kartläggning och analyser. Och kanske det allra viktigaste – kommunikation.

Efter att ha spenderat tre hela dagar med Suzanne Robertson har jag kommit till en mycket viktig insikt. Vad vi menar när vi pratar om krav är jätteviktigt. Hon inledde nämligen kursen med att prata lite om just detta. Och vi som deltagare blev nästan lite försiktiga i vårt uttryck. Jag menar, en av världens främsta inom kravhantering frågar dig vad du menar med krav – Då blir till och med jag lite nervös.

Det stod i alla fall klart att oavsett hur kompetent och erfaren du är så är det svårt att kommunicera med andra som inte talar samma språk.

Mot slutet av kursen hade vi så gemensamma betydelser av ord, termer och formuleringar vilket gjorde att samtalet flöt bättre, vi kunde hjälpa varandra i övningarna och driva fram förbättringar i ett helt annat tempo. Och det blev roligare!

Varför inte göra ett test där du jobbar?

Fråga de berörda på din arbetsplats vad de menar med följande:

  • Funktionella krav
  • Kvantifierbara krav
  • Spårbarhet
  • Användarfall

Fråga varför ni använder det, när det ska användas och vem som är ansvarig för det också så har ni en god stund framför er. Sedan är det bara att fylla på med fler termer.

Lycka till.

/Anders Erlandsson, Require AB