Skip to content

Kräftgång i jämställdhetsarbetet – är vi färdiga nu?

Kring midsommartid när jag och många andra hade tankarna på en stundande ledighet och att knyta ihop lösa trådar innan semestern presenterade Ledarna sin jämställdhetsbarometer 2021. Rapporten innehöll färska data över hur det står till med jämställdheten på våra arbetsplatser och visade på delvis positiv utveckling, men också på minskat fokus på frågan.

Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2021

Hur het är då jämställdhetsfrågan idag enligt barometern? I de självrapporterade svaren från Ledarnas medlemmar framkommer att jämställdhetsfrågan prioriteras i lägre grad på arbetsplatser än för 5 år sedan.

En lägre andel arbetsplatser bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete idag och andelen chefer som erbjudits någon form av utbildning kring jämställdhet har halverats sen 2016 till låga 6 %. Under samma period har andelen chefer som upplever att jämställdhet mellan könen inte är en viktig fråga på deras arbetsplats ökat, detta trots att det kvarstår skillnader mellan könen i löneutveckling, pensioner samt karriärutveckling.

Inte särskilt inspirerande läsning, eller hur? Den glada nyheten är att 70% av cheferna ser jämställdheten som ett personligt ansvar som de jobbar med i vardagen. Det är en markant ökning jämfört med 2016 (55%) och 2011 (37%).

ilse-orsel

Att agera som individ och att agera som organisation

Vi vet att det krävs uthållighet för att förändra strukturer och kulturer som hindrar medarbetare att nå sin fulla potential. Jag applåderar alla ledare och medarbetare som använder sitt personliga ledarskap och tar ansvar för att arbeta för en inkluderande kultur på sin arbetsplats. Samtidigt vet jag hur mycket det är värt att ha sin organisation i ryggen i kulturarbetet.

I jämställdhetsarbetet på Knowit har vi sett att en av de viktigaste framgångsfaktorerna har varit att koncernledningen är drivande förebilder i arbetet. Tre andra aspekter som har varit avgörande för att lyckas är att vi har:

• Agerat utifrån de affärskritiska aspekterna av jämställdhet
• Fokuserat på organisationskulturen
• Arbetat med att höja ledarnas kunskapsnivå och medvetenhet i frågan.

Vilket stöd tänker du att ledare behöver av sin organisation för att orka ta ansvar för jämställdhetsfrågan och fortsätta driva arbetet över tid?

Vill du prata mer om hur du kan öka jämställdheten på din arbetsplats?

Välkommen att höra av dig till mig som förändringsledare och organisationspsykolog på kristina.jonsson@knowit.se eller tel. +46 70- 276 79 73.

Vill du läsa hela rapporten från Ledarna hittar du den här

https://www.ledarna.se/49ea9f/globalassets/dokument/jamstalldhetsbarometer-2021-sverige-tappar-fart-i-jamstalldhetsarbetet.pdf

Om bloggaren

Kristina Jonsson, senior organisationspsykolog

Har en lång och bred erfarenhet av att utveckla organisationer och ledare inom privat såväl som offentlig verksamhet. Styrkeområden är jämställdhet och inkludering samt utveckling av ledarskap, kollektiv intelligens och organisationskultur.