Skip to content

Kartlägg, förstå och optimera nyttorna med digital HR

Har du som HR-chef svårt med att få gehör för investeringar i digital HR och utveckling av HR:s tjänster?

Återkommande i våra uppdrag berättar kunderna att de saknar metod och underlag för att med siffror argumentera och underbygga effekten av en investering i exempelvis systemstöd, optimeringsinsatser eller digital HR-transformation.

Förståelsen för vilka nyttor ett digitaliseringsprojekt kan generera är grundläggande för att möjliggöra affärsdrivna dialoger, ta faktabaserade beslut och bli mer värdeskapande. I slutänden är det ju hemtagningen av nyttorna, värdet som går att mäta, som visar på om ni har varit framgångsrika och om investeringen var rätt.

Genom att ta fram business case med tydliga nyttor får ni:

  • Bättre beslutsunderlag
  • Ett tydligt stöd för kravställning
  • Stödmaterial att ha till hands i genomförande av implementationsprojekt
  • Samsyn och förankring
  • Potential till ökad nytta

Bygg en förståelse internt med vår workshop

För att hjälpa er att komma vidare i digitaliseringsarbetet erbjuder vi nu en 1-dagsworkshop för att hjälpa er att vässa argumentationen och ge er insikter om hur ni på bästa sätt skapar business case för era investeringar. Workshopen kan genomföras på plats hos er, på ett Knowit-kontor eller digitalt.

Tillsammans börjar vi med att analysera och skapa en förståelse för ert nuläge, vad ni behöver och kan förändra för att skapa nytta för chefer, medarbetare, företagsledning, HR och andra intressenter i organisationen. Vi utgår ifrån er verksamhet och var ni befinner er idag.

Som en del i workshoppen delar vi med oss av råd och insikter grundat i våra erfarenheter kring hur ni kan arbeta vidare för att identifiera nyttorna med digitalisering av HR:s tjänster. Den bild som vi tillsammans målar upp blir utgångspunkten för beräkning av vilka nyttor – direkta och indirekta – som ni vill uppnå med er investering i digital HR.

Resultat

Baserat på våra övningar under workshopen sammanställer vi:

  • Ett utkast till intressentkarta
  • Argumentationsstöd
  • Råd kring hur ni arbetar med nyttoanalys för att ta fram business case
  • Rekommendationer och handlingsplan för nästa steg

 

Låter det intressant?

Hör av dig till Charlotte Birgander så pratar vi vidare.