Skip to content

Digital HR - så påverkas HR av digitaliseringen

Sedan länge är stora delar av vårt samhälle digitaliserat, och nu verkar HR också ha vaknat. Är detta kicken HR behöver för att kunna ta en ledarposition i organisationen? Eller är det rentav tvärtom, att HR kommer automatiseras till ett minne blott? Fruktan eller förväntan - oavsett vilket behöver vi agera.

 

Till att börja med kan vi konstatera att Sverige är digitalt så det förslår; vi har nästintill en hundraprocentig tillgång till både dator, bredband och mobil. Vi har som medborgare förväntningar på de tjänster som samhället erbjuder: sedan 2002 går det att deklarera via nätet, och det har för normalsvensken idag blivit något av en hygienfaktor att sköta sina myndighetsärenden digitalt. Vi använder BankID för att identifiera oss och föra över pengar - det spås att svenskarna är helt kontantlösa 2025.

 

Vårt beteendemönster har alltså de senaste åren blivit mer digitalt, och vi ställer även digitala krav på vår omvärld. Det gäller förutom samhället även de (ibland outtalade) krav vi har på varandra och på dem vi köper tjänster och produkter av. Och det är här det blir tydligt att vi trots allt ligger efter med digitaliseringen inom vissa områden. I stort kan man säga att ju längre ifrån slutkunden, konsumenten, eller medborgaren man befinner sig, desto mindre digitaliserad är man.

Illavarslande för HR

För HR är detta illavarslande, eftersom man av hävd befinner sig långt från bolagets slutkund, konsumenten. HR sitter förhållandevis långt inne i organisationen, saknar representation i ledningsgruppen, och antas jobba reaktivt – något som alltså innebär att man främst löser sådant som redan har hänt, eller på sin höjd förhandlar med fack eller handskas med arbetsrättsliga fall.

 

Historiskt sett kan man nog tillskriva viss sanning till detta, men sedan personalavdelningen började kalla sig för HR har man också tagit en mer aktiv roll i utvecklingen av organisationen. Man har här haft hjälp av yttre faktorer: vikten av en fungerande rekryteringsfunktion blir allt större, likaså ett aktivt varumärkesarbete. Det senare kräver också att man nätverkar internt i organisationen, vilket gör att man skapar en större förståelse för den egna verksamheten. Men HR får också en naturlig anledning att jobba utåt med omvärlden, och blir därmed delaktig i att skapa bilden av organisationen, något som inte sällan leder till en allt mer framträdande roll i affären. Med detta kommer ökade krav på digitalisering.

 

Konsekvensen av detta och vilka områden inom HR som påverkas mest av digitaliseringen kommer vi att ta upp i kommande inlägg.

 

Missa inte vår heldagsutbildning på ämnet - du hittar den här: Heldagsutbildning i Digital HR & HR Tech