Skip to content

Hur kan digitala innovationsprojekt ledas och stöttas på stora tillverkningsföretag?

Digitalisering, Industry 4.0, och The Industrial Internet är några begrepp som beskriver den trend som kan sammanfattas som den fjärde industriella revolutionen. En revolution som med största sannolikhet kommer att påverka alla typer av branscher och företag.

Hur ska digitala innovationsprojekt ledas inom industrin?

Under våren 2018, som var min sista termin på KTH, studerade jag hur digitala innovationsprojekt kan ledas och stöttas på stora tillverkningsföretag. Studien utfördes på två globala tillverkningsföretag med tillverkning i bland annat Sverige.

Tillverkningsföretag har ofta tydliga processer för hur deras traditionella, alltså icke-digitala, utveckling ska löpa, med tydliga roller och ansvar där expertkompetensen ofta finns på plats. Dessa företag ser idag möjligheter med att ta del av digitaliseringen. Dock är det ett område som skiljer sig markant ifrån deras tidigare verksamheter gällande bland annat processer, ledarskap, teknik och behov av kunskap. Därför är det viktigt att ta reda på vilket ledarskap som behövs för att stötta även de digitala innovationsprojekten på dessa företag.

Utmaningar med digitalisering

Några utav de utmaningar som företagen möter med de digitala innovationsprojekten kan kopplas till bland annat:

  • Beslutsfattning
  • Kompetenser
  • Kulturell förändring

Beslut kan i vissa fall inte fattas eller tar ofta för lång tid och kompetens kopplat till den digitala biten finns inte längre hos företagen själva. Dessutom övergår företagen från att sälja hårdvara till att sälja tjänster och det uppstår svårigheter i att få digitala innovationsprojekt prioriterade, trots att digitaliseringen finns med som en del i företagsstrategin.

Så kan företag lösa utmaningarna

Så hur ska dessa företag hantera alla dessa utmaningar? Att decentralisera beslutsfattningen och kompetensutveckla genom utbildning och rekrytering? Att skapa arbetsprocesser och utveckla rollbeskrivningar? Detta är bara några förslag på åtgärder, men frågan är om det verkligen räcker.

En av de största utmaningarna i och med digitaliseringen på dessa företag, har visat sig vara att förändra kulturen, och inställningen till den stora förändringen. Att ha digitaliseringen uttalad i en företagsstrategi är bara ett första steg. Men för att skapa en förändring igenom hela företagen krävs det ett kontinuerligt arbete för en kulturell förändring där attityder som ’fear of failure’ måste motverkas. Det krävs ett tydligt ledarskap från ledningsgrupper där de väljer att prioritera och skapa förutsättningar för att digital innovation faktiskt ska lyckas.

Det är tydligt att digital innovation kräver förändring på flera olika plan i en organisation för att bli framgångsrik. Dock är det viktigt att poängtera att digital innovation är hanterbar om man är medveten och förberedd, och att den då kan skapa oändliga möjligheter.

Artikel prisad på CINets forskningskonferens

Studien på KTH ledde i slutändan till en artikel som blev antagen till en forskningskonferens som anordnades av CINet (Continuous Innovation Network) i Dublin. Att artikeln dessutom blev tilldelad Best Practical Implications Award visar hur aktuellt detta område faktiskt är.

 

Om Malin Kullström

Malin Kullström började som trainee på Knowit under hösten 2018. Hon har en civilingenjörsexamen från KTH med inriktning design och produktframtagning.