Skip to content

Att leda analoga människor i en digital värld

Är du som jag lite trött på att höra ordet förändringsprojekt? Det enda som vi vet idag är att vi lever i en ständig förändring där digitaliseringen har potential att ge enorma hävstänger. Det har aldrig varit svårare att förutsäga vad som ska hända på olika marknader och det kommer inte att vara lättare imorgon.

Förändring som normalläge
För att överleva krävs det att man organiserar sig för att leva i en ständig förändring och därmed behövs snabba, lättfotade organisationer som nyttjar sin och andras kunskap utanför organisationen fullt ut. Världen som vi lever i idag brukar beskrivas som rörlig, osäker, komplex och tvetydig vilket innebär en era av risk och instabilitet - men å andra sidan skapas det även möjligheter i denna tid av osäkerhet och förändring. 

Beteende minst lika viktigt som struktur
Det finns flera klassiska sätt att bedriva förändring på, där man följer ett visst antal steg likt en checklista, som i vilken process som helst. Flera av dessa sätt är bra, men en aspekt som ofta missas eller underskattas är vikten av ledarskapet. En skicklig ledare går före och visar med sina beteenden hur man vill att övriga medarbetare ska agera. Samtidigt är vi fortfarande beroende av medarbetarnas agerande för att säkra full hävstång på teknologin.

Vi från Knowit Insight har stor erfarenhet av att driva transformationer tillsammans med kund och nästan alltid är ny teknologi möjliggöraren. I ett antal kommande blogginlägg kommer vi att belysa hur man skapar rätt beteendemönster i organisationer bestående av analoga människor i en digital värld.