Skip to content

Hur få kvalitet i kravgranskning?

Jag tror att alla är överens om att det är viktigt att kvalitetssäkra kravspecifikationer. En felaktig eller inkomplett kravspecifikation kan få katastrofala följder. Som kravansvarig har man gjort sin kravplan och punkten ”kravgranskning” låter ju tämligen enkel att genomföra. Men är det så i verkligheten? I många fall inte tyvärr.

I det ideala scenariot har man innan mötet fått in kommentarer, infört uppenbara uppdateringar och markerat det som behöver diskuteras under mötet. Tanken är att på själva mötet bara ta upp de granskningskommentarer som behöver diskuteras i grupp och sen styra mötet mot de punkter man känner behöver belysas lite extra.

Trots att man innan mötet säkerställt punkterna:

-       Identifiera rätt granskare och få OK  från linjen om så behövs
-       Kalla till möte i god tid
-       Distribuera granskningsmaterial och eventuellt referensmaterial i god tid
-       Förse granskare med allmänna granskningsinstruktioner
-       Tydliggöra granskningsroller och aspekter att belysa per granskare
-       Bifoga mall för granskningsprotokoll på bra format så att granskare slipper sitta och klipp&klistra kravtexter och kravidentifierare

…blir inte alltid mötet som man tänkt. Vad är det då som fallerar? Problemet är att få granskare att verkligen lägga ned den tid som behövs för att uppnå rätt kvalitetsnivå.  Ett uteblivet granskningsprotokoll innebär med all sannolikhet inte att kravspecifikationen är perfekt. Vad gör man då?

Man kan inta den militanta inställningen och vid mötets början fråga hur många timmar som varje deltagare lagt ned och om de hunnit granska enligt instruktion. Finns det för lite förberedelse så flyttar man fram mötet. Ofta är ju inte detta en framkomlig väg, man har deadlines att möta.  Möten över landsgränser och kulturer påverkar dessutom hur man kan agera.

Personligen tror jag att man måste bearbeta nyckelgranskarna i god tid, helt enkelt prata med dem och få dem att inse att det är en viktig aktivitet och att kvalitén är beroende av deras insats. Att verkligen få dem att förstå att de är utsedda till nyckelpersoner och säkerställa att de avsätter tid i kalendern. Det tar tid, men det är väl investerad tid.
It is all about communication....

/Cecilia Essén, Require AB