Skip to content

Knowit Insights HR-trender 2019

Vi börjar närma oss slutet av 2018, och det är lockande att fundera över vad som kommer att hända inom HR under nästa år. Vår kollega Ola, som gjorde en vända som reklamtecknare innan sina 30 år inom personalarbete, har spånat lite. Håll till godo!

 

IMG_0110

 

 • Organisationsdesign

  • Organisationsstrukturen kommer kännetecknas av ett agilt arbetssätt och självstyrande team. Användandet av digitala verktyg för att snabbt kunna mäta och förstå organisationen kommer också att påverka dess uppbyggnad.
 • Ledarskap

  • I den flexibla och agila organisationen, där du kan jobba var som helst, kommer självledarskapet att spela en stor roll. Verksamheten behöver på ett mer metodiskt sätt identifiera och uppmuntra talanger som visar drivkraft att vilja göra skillnad.
 • Värdegrunden

  • Värderingar och kultur används tydligare i marknadsföringen, för att locka potentiella kandidater genom preboarding. Företagskulturen och medarbetarnas värderingar måste vara helt transparenta.
 • Arbetsplatsens design

  • ”Design thinking” blir viktig för att utforma arbetsplatsen och miljön så att produktiviteten optimeras. Genom att hämta in data om arbetsplatsen kan den utformas allt mer efter den enskilda medarbetaren eller specifika team.
 • Ständigt lärande

  • En innovativ metodik för inlärning och erfarenhetsutbyte behövs för att utveckla verksamheten. Samtidigt som e-learning blir en hygienfaktor stärks också det fysiska lärandets roll, som fokuserar mer på dialog och erfarenhetsutbyte. (Missa inte vår HR Tech-utbildning - mer info längst ner!)
 • Prestation

  • Att mäta resultat och ge snabb återkoppling är en förutsättning för framgång. Prestationen kommer inte bara att handla om själva produkten eller tjänsten, utan också om hur man levererar kommunikation och information.
 • Nya HR-kompetenser

  • Tvärkompetens kommer allt starkare och HR paras med IT, kommunikation, datahantering. Man agerar mer proaktivt och rådgivande ute i organisationen. Vi ser en naturlig tillväxt av roller som till exempel HR Tech Lead som leder system- och verktygsutvecklingen för HR-avdelningen och People Data Scientist som tittar på all data som rör medarbetarna.
 • Datadriven HR

  • Genom att ta fram utdata och följa upp resultat kan man se samband och göra prognoser. Genom att kombinera med data från externa datakällor och forskningsrön så kan man förutspå trender och beteenden. Detta ställer allt större krav på de system HR använder, och den kompetens man använder för att hantera dem.
 • Digital transformation

  • HR får en central roll i att stimulera och skapa nyfikenhet kring organisationens digitala inställning (och omställning). Digitaliseringen handlar trots allt lika mycket om människor som om teknologi. Och vem kan människor, om inte HR?

 

Du kan läsa mer om vad vi på Knowit Insight HRM gör här: knowit.se/hrm

HR möter IT: Systemen, automatiseringen och digitaliseringen - du missar väl inte vår heldagsutbildning som vi kör i februari 2019? Du hittar mer info på knowit.se/academy!