Skip to content

2021 – ett riktigt spännande år inom HR-tech!

Förutom lanseringen av Microsoft Viva som vi nämnde i förra inlägget, händer det en hel del just nu inom HR-tech! Även lönesystems- leverantörerna börjar få allt större förståelse för vikten av en god användarupplevelse, och vi ser ett ökat fokus på IT-säkerhet och HRIT-arkitektur i många organisationer.

Några områden som kommer starkt är artificiell intelligens, maskininlärning kopplat till lärande, kompetenser och karriärvägar och applikationer som ska främja intern rörlighet.

Idag ser vi allt mer artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) i de stora HR-systemen. Främst är det kopplat till personalisering av lärande, karriärvägar, och på senare tid också matchning av kompetenser och förmågor. De stora HR-systemens chatbotar blir allt mer intelligenta och vi ser nu även exempel på botar som i vissa av systemen kan röststyras.

Kontinuerligt lärande och intern rörlighet A och O i framtidens organisationer

Kompetensutveckling och kontinuerligt lärande är ett område där det på senare år har skett en stor utveckling och där maskininlärning nu ger oss helt nya förutsättningar att arbeta med planering för framtida kompetenser och förmågor. Bland annat har Workday lanserat sitt Skills Cloud och Cornerstone gör med sitt uppköp av Clustree och Saba en stor satsning på området.

Talent marketplace är ett nytt begrepp som de större leverantörerna också lägger fokus på just nu och syftet med denna funktionalitet är att kunna ge förutsättningar för större intern rörlighet och ökat internt lärande. Ambitionen från leverantörerna är att etablera lite av ett “internt Linkedin” där du kan hitta lediga tjänster, interna projekt, grupper som kan mappas mot dina egna kompetenser och karriärönskemål.

Ökad förståelse för vikten av användarupplevelse

Hos lönesystemsleverantörerna ser vi en ökad förståelse för vikten av en god användarupplevelse. Mer resurser på användarupplevelse (user experience, UX) har dedicerats produktutvecklingsteamen, men systemen har fortfarande en mycket lång resa att göra innan de når den nivå av användbarhet som HR- och nischsystemen har. Lönesystemsleverantörerna levererar nästan alltid stöd för tid och resa – för många medarbetare de absolut viktigaste HR-applikationerna. Att som idag allt för ofta mötas av icke-mobila applikationer eller tidigt utvecklade webgränssnitt bidrar inte till en god medarbetarupplevelse.

Nya krav på IT- och informationssäkerhet

Leverantörerna har de senaste fem åren gjort mycket för att kunna anpassa sig till GDPR och andra regulatoriska krav. Vi ser att senast på agendan är hur man ska hantera utfallet av Schrems II. Under 2021 blir det mycket intressant att följa utvecklingen på området och frågan är om de tekniska lösningarna eller de juridiska anpassningarna kommer att komma först.

En friktionsfri arbetsvardag i målbilden

Det är alltså helheten, en god personlig användarupplevelse, ett kontinuerligt lärande och en friktionsfri arbetsvardag som bör finnas i målbilden när man utvecklar framtidens systemlandskap inom HR-området. För att lyckas med detta krävs en långsiktig digitaliseringsresa, ett agilt arbetssätt med den interna kunden i fokus. Det krävs också ökade kunskaper kring HRIT-arkitektur, IT-säkerhet och inte minst goda tvärfunktionella samspel mellan olika stödfunktioner.

Jag ser onekligen fram emot det här året och följer med spänning allt vad som händer på marknaden för HR-tech! Lägg gärna till mig på LinkedIn och berätta vad du mest ser fram emot. Du hittar mig här: Charlotte Birgander

Hälsningar, Charlotte

 

Knowit Insight är leverantörsoberoende konsulter inom digitalisering av HR och lön. Vi vill höja våra kunders digitala förståelse och förmåga, bygga innovativa lösningar och skapa en hållbar framtid med människan i fokus. Läs mer om oss på knowit.se/hrm