Skip to content

Vilka krav ställs på HR i en innovativ organisationskultur?

Bäst i världen

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter enligt regeringens it-politiska mål. Det betyder att varje organisation behöver säkerställa att digital kompetens finns. HR har ett viktigt ansvar i att identifiera ledare som kan driva utvecklingen i den riktningen. Chefer som uppmuntrar kreativitet och skapar utrymme för flexibilitet är de som kommer lyckas bäst. Att kombinera nya idéer med rätt förutsättningar är en framgångsfaktor oavsett om du erbjuder produkter eller tjänster till dina kunder.

James Webb Young konstaterade redan 1939 "An idea is nothing more nor less than a new combination of old elements. The capacity to bing old elements into new combinations depends largely on the ability to see relationships".

För att tillföra värde behöver vi hela tiden omvärdera och anpassa befintliga processer och tekniska lösningar. Om vi når framgång eller inte beror på graden av förståelse för varför vi ska göra det, men också på våra kunskaper om hur det ska gå till. När kontoret är i fickan på den som utför arbetsuppgifterna ökar behovet av interaktion. För att skapa ett effektivt virtuellt arbetsliv som får människor att trivas tjänar alla på att dela erfarenheter med varandra. När tid upplevs som en bristvara blir HRs främsta uppgift att förenkla vardagen för chefer och medarbetare och hitta nya former för samarbete. Det inkluderar att bli bättre på att utnyttja innovativ kompetens.

Innovation för att nå målet

Måndagen den 12 oktober 2015 arrangerar Knowit konferensen Innovation2015 som förenar era stabsfunktioner Affärsutveckling, HR, Ekonomi, IT och Marknad m.fl. Tillsammans når vi målet - Sverige ska vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

På bilden: Carin Strindmark  CEO Knowit HRM & Knowit Management Group Carin Strindmark CEO Knowit HRM pratar omvärldsbevakning med Knowit Management Group