Skip to content

Låt oss vara din omvärldsbevakning!

Carina Andersson 072-536 99 88

Förbereder höstens event

Vi samlar in förväntningar och önskemål för att kunna detaljplanera kommande arrangemang. Som ett led i vår levande kunddialog har vi satt ihop en webbenkät för dig som vill påverka innehållet. Säg vad du tycker och hjälp oss prioritera genom att svara på några enkla frågor.

Länk till enkäten Knowit HRM Seminarieserie hösten 2015

Kurser och seminarier

Knowit arrangerar löpande olika öppna event, här hittar du många intressanta ämnen