Skip to content

Hello girl - för att inspirera tjejer att koda

Alla vinner på en mer jämställd techbransch. Därför arrangerade vi för andra året i rad initiativet "Hello, girl!" i Jönköping. Knowit arrangerar "Hello, Girl!" tillsammans med Science Park, andra lokala konsultbolag, myndigheter och skolor via projektet Transform AAA och Digital dreams. Målsättningen är att öka regionens digitala jämställdhet. 

Hello girl för en mer jämställd techbransch, JönköpingIdag är andelen kvinnor 28 % inom IT- och telekombranschen. Andelen kvinnor är också låg bland sökande till tekniklinjer på universitet och högskolor. Allt detta påverkar näringslivets kreativa förmåga, innovationskraft och omställningsförmåga. 

WI-Tech Brains för ökad digital jämställdhet

"Hello, girl" ordnas som en del i WI-Tech Brains. Det är ett kvinnligt nätverk som drivs inom projektet Transform to AAA och Digital Dreams. Initiativen vill bidra till utbyte av erfarenhet, idéer, mentorskap, inspiration och samarbeten. Målet är att visa hur digital jämställdhet kan göra skillnad för kreativitet och innovation. Genom nätverket kommer regionens kvinnliga ledande kreatörer och digitala tekniktalanger kunna diskutera och skapa lösningar på befintliga problem och utmaningar. 

Stimulerande att vägleda andra 

En av kursledarna under "Hello, girl!" var Emmelie Strand, designer och frontendutvecklare på Knowit.

Emmelie"För mig är 'Hello, girl!' plattformen där jag får träffa andra tjejer som är nyfikna på programmering. Varje gång vi träffas blir jag fylld av glädje, inspiration och girl power. Det är också roligt att få vägleda andra i teknik, kod och terminologi jag själv tyckt varit svår och läskig. Jag hoppas att 'Hello, girl!' kan visa att rollen som programmerare är kul, utmanande och utvecklande – vilket säkerligen många söker i sin nästa yrkesroll."

Kaffe, ja tack!

Läs Science Parks artikel om "Hello, girl!" i våras eller upptäck mer om projektet Transform to AAADigital Dreams