Skip to content

Har du koll på möjligheterna med välfärdsteknik?

Välfärdsteknik är en möjlighet! Här tipsar vi om hur ni riggar er verksamhet och förändringsinitiativ för att få ut värdet av tekniken.

 

older-and-younger-man

För brukaren kan välfärdstekniken innebära stärkt självständighet, trygghet, delaktighet och ge positiva effekter på livskvalitet och hälsa. Det är en möjlighet för närstående som kan avlastas och uppleva en ökad trygghet. Det är också en möjlighet för omsorgens medarbetare att använda sin tid på ett mer effektivt sätt när utrymme för ett mer kvalitativt arbete skapas.

Många spännande införanden av välfärdsteknik pågår runt om i landet. Välfärdsteknik som i allt högre grad introducerats i kommunal verksamhet och som ger direkt värde för brukare, närstående och medarbetare är exempelvis nattillsyn med kamera, GPS-larm, inkontinenssensorer och nyckelfria lås. Några kommuner har även infört mer innovativa produkter så som upplevelsecyklar, musikdockor och robotkatter.

Vanliga utmaningar

Vår erfarenhet är att det finns några vanligt förekommande utmaningar i samband med att ny teknik införs:

  • Att veta vilka behoven och kraven är
  • Att veta hur man ska prioritera
  • Att tekniken införs i verksamheten på ett sätt som skapar engagemang i användningen, för att få resultat på riktigt

 Hur fångar man behov?

För att identifiera behov behöver brukare, anhöriga och medarbetare involveras. När i brukarnas vardag kan välfärdsteknik underlätta? Hur kan medarbetarnas vardag och arbetsmiljö förbättras av tekniska möjligheter? Vilka produkter finns på marknaden som matchar våra krav och behov? Vilka juridiska och säkerhetsmässiga aspekter behöver vi beakta? Detta är några av många frågor som måste besvaras i en behovsanalys.

Hur prioriterar man?

Att omsätta en digitaliseringsstrategi till en konkret handlingsplan och faktisk implementering är inte alltid helt enkelt. Ett verktyg som kan underlätta i prioriteringen mellan olika förändringsinitiativ är att utgå från behovsanalysen och göra nyttokalkyler. I kalkylen tas både kvalitativa och ekonomiska nyttor av en investering i beaktan. Det utgör ett bra besluts- och/eller upphandlingsunderlag.

Hur får man ut önskade effekter?

För att få ut de positiva effekterna av välfärdsteknik menar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att ett systematiskt arbete med stärkt personcentrering, kunskapsstöd och styrning liksom arbetsmiljöarbete är viktigt att ha med sig under förändringen. Välfärdstekniken behöver vara individanpassad och utgå från brukarens behov och förmåga. Vår erfarenhet är att införande av ny teknik även ger verksamheter ett tillfälle att utvecklas. Gamla rutiner och arbetssätt kan genomlysas och bytas ut eller avvecklas. Kort och gott ges utrymme för nytt kunskapsstöd, med en stärkt möjlighet till fokus på verksamhetens kärnuppdrag! Slutligen, för att skapa en hållbar förändring är medarbetarnas och brukarnas involvering i införandet och anpassningen av tekniken i verksamheten a och o. Värdet som tekniken är avsedd att skapa måste vara tydligt för alla inblandade för att möjligheterna den erbjuder ska tillvaratas!

Låt dig inspireras!

  • På Sveriges Kommuner och Regioners webbplats Dela Digitalt och Kompetenscenter välfärdsteknik finns exempel och information kring området digitalisering och välfärdsteknik
  • Research Institutes of Swedens webbplats Fallstudier samlar nyttoeffekter och lärdomar från införanden av välfärdsteknik
  • Det Vinnovafinansierade programmet Medtech4Health har skapat Utbudsplatsen, där verksamheter kan filtrera fram digitala produkter och tjänster som marknaden tillhandahåller utifrån verksamhetstyp

 

Står ni inför beslut om införande av välfärdsteknik? Knowit Insight Health kan hjälpa er oavsett var ni befinner er i processen. Kontakta bloggarna Anna Raczko och Sofie Sjöborg för att prata vidare!