Skip to content

Experten vs Kravhanteraren

Har ni hört talas om "filterbubblan" när det kommer till sociala medier och sökningar på internet? Kort sammanfattat kan man säga att det som presenteras i form av sökresultat och nyhetsflöde numera alltid har filtrerats och personifierats utefter dina (outtalade) preferenser. På det personliga planet har vi motsvarande mekanismer, där hjärnan kortsluter och försöker hitta enkla sammanhang som styrker redan tillskansad kunskap.

För några år sedan sa en kollega till mig att "en expert som bara förlitar sig på sin expertis, förlorar i det långa loppet mot en novis som drar nytta av sin omgivning".

Jag har burit med mig detta och försökt att omvandla det till ett förhållningssätt rörande både min och andras kunskap - även när man tror att man vet allt så gör man inte det.

De gånger jag enbart förlitat mig på min egen eller annans expertis visar det sig tyvärr allt för ofta komma tillbaka och bita mig i rumpan.

Man måste ta in input från fler intressenter för att åtminstone få en bekräftelse på det experten uttryckt och även värdera det som sagt på ett objektivt sätt. Det är i detta citatet grundar sig; en person som inte är expert i ämnet tror inte att hen vet allt utan ser till att skaffa sig kunskap och input från flera källor. Hen har sällan heller en egen agenda och tycke kring en fråga och kan därmed vara mer objektiv i sin bedömning kring effekterna och potential i det som tas fram.

Är det inte just vad kravhanteraren ska leverera? En bild av ett ämne, ihop kokat med hjälp av input från flera källor och nyanserat med en nyttoanalys? Så, som kravhanterare, se till att kräva en nyanserad bild grundad i en seriös intressentanalys.

Och är du själv experten - var ödmjuk och se till att få din vy synad!

Robert Wallerblad, Require AB