Skip to content

EUs DMA-direktiv ger ett europeiskt iOS - varför är det en stor grej?

EU-stjärnorna tillsammans med texten Digital Markets Act

Ny lagstiftning

EUs lag DMA, Digital Markets Act har införts för att skydda konsumenter mot så kallade ”Gatekeepers”. Det är ett företag om de har en stark ekonomisk position på marknaden eller en betydande påverkan på EUs interna marknad. Likaså räknas man som en gatekeeper om man har en betydande användarbas inom EU.

Företag som detta slår hårt mot är bland annat Apple, Google och Meta som alla har produkter som påverkas stort. Den 6 mars 2024 är senaste dagen att vara så kallad DMA compliant.


Behöver vårt företag vara DMA compliant?

Det är ni troligen redan. De stora produkter som berörs har varit medvetna om de förändringar som behöver göras sedan länge.

Färgglad bakgrund texten 17.4 i

Förändringar för iOS och appar som finns i Apples ekosystem

För att iOS, Apples operativsystem i iPhonen ska vara DMA compliant så har de behövt göra en del stora förändringar. Här tar vi upp de viktigaste som du behöver vara medveten om:

  1. App store

För att App Store inte ska ha en för stark position i hur appar säljs, så måste Apple tillåta andra appbutiker i sitt ekosystem. Det innebär att vem som helst nu kan ansöka om att starta en appbutik, där man kan distribuera och installera appar till iPhones.

Kraven för att starta en sådan appbutik är dock väldigt hårda, så vi kommer troligen inte att se speciellt många egna appbutiker från mindre aktörer.

Men väl värt att veta att appar nu inte bara behöver kunna distribueras via Apples App store. Vill man vända sig till en annan appbutik för att distribuera sin app så är det fullt tillåtet från och med iOS 17.4.

  1. In-app-köp

Att använda sig av Apples in-app-köp är inte längre tvingande, utan användaren kan förlänga köp av abonnemang, eller köp av produkter utanför Apples ekosystem. Det påverkar också den delen som Apple tidigare har tagit ut i avgift.

Viktigt att veta här är att det inte går att kombinera in-app-köp med köp utanför Apples ekosystem.

  1. Tillgång till alla delar av telefonen

Enligt DMA får inte Apple skydda vissa delar och agera ”gatekeeper” för att gynna sig själv. Detta öppnar upp för många nya funktioner. Bland annat kan bank- och finansappar använda sig av NFC-chippet i telefonen för att själva genomföra betalningar eller till exempel ta emot betalningar via telefonen. Du kan också begära tillgång till andra funktioner i telefonen. Apple kommer efter en sådan ansökan att pröva om det går att genomföra utan att säkerheten på telefonen äventyras. Då utvecklar de ett API åt dig som du får tillgång till. Du kanske vill utveckla en plånboksapp som ska kunna användas istället för Apples plånbok som kommer fram när man dubbelklickar på sidan av telefonen? Nu ska du kunna det.

  1. Safari

Safari får inte längre vara standardwebbläsare på en iPhone. Detta innebär att användaren får välja vilken webbläsarmotor de vill använda sig av första gången de öppnar Safari efter att man uppgraderat till iOS 17.4.

Tidigare har samtliga webbläsare använt sig av Safari, men med sitt eget UI, men nu kan alltså användaren också själv välja vilken webbläsarmotor man vill använda.

Tänk på att när ni utvecklar eller testar hemsidor på iPhones så är det nu också viktigt att kolla hur de renderas med olika webbläsarmotorer

  1. PWA-appar

Eftersom att Safari inte längre är garanterat standardwebbläsare i en iPhone så har Apple sagt att man inte längre kan garantera säkerheten för en iPhone om PWA, Progressive Web Apps, får installeras på hemskärmen. Detta påverkar inte om appen är byggd i ett appskal och släppts i en appbutik.

Detta gör att PWA-appar som användare har på sin hemskärm kommer från och med iOS 17.4 inte längre kunna lagra data lokalt eller använda sig av push-notiser. Appen kommer istället att bli ett bokmärke som öppnas i den webbläsare man har förvalt.
Uppdatering: Bara dagar innan lanseringen av iOS 17.4 gick Apple ut med en nytolkning av DMA och att de kan tillåta PWA-appar att fortsätta köra via deras eget WebKit och därmed tillåtas installeras på hemskärmen.

 

Tänk på att om du använder dig av något som är DMA-relaterat inom Apples ekosystem, så får appen bara distribueras inom EU. Det vill säga att vill du distribuera appen över hela världen, så behöver du ha (och underhålla) två appar. En för EU och en för marknader utanför EU. Du kan inte använda APIer som faller under DMA utanför EU.