Skip to content

En djungel av möjligheter

Efter att ha fått smälta alla intryck från Microsofts konferens i Chicago tillsammans med egna tankar så tänkte jag ge er mina reflektioner.

Vilka verktyg ska just min organisation ha? Hur ska vi använda dem?
Att ha en plattformsstrategi är idag allt svårare då plattformarna samt produkterna blir allt fler och fler, många överlappar varandra - så finns det verkligen ett givet svar?

Samhället förändras allt snabbare och så också tekniken, Nya funktioner lanseras konstant i allt flera olika typer av molntjänster och branschen förändras på ett nytt agilt sätt med kortare releasecyklar där nya funktioner testas på användarna i en takt som är allt svårare att hänga med i. Mitt i det här står företagsledning och ska göra plattformsval - men går det ens att välja plattform idag?

Be om hjälp
Vi vet att det är en djungel där ute och vi hjälper gärna till att se till att ni får maximalt värde av de verktyg som ni har.

Den första och viktigast frågan blir - hur ser er totala IT och Kommunikationsstrategi ut?

Men det räcker inte att sätta en strategi för  vilka produkter och verktyg organisationen ska ha. För att få maximal nytta och ROI krävs att användarna förstår, inte bara den övergripande strategin utan även ett det konkreta syftet samt får hjälp i sitt användande.

Det är idag inte tillräckligt att säga - Vi väljer plattform X eller Y, men sen då? Alla funktioner där i?(Personligen arbetar jag framförallt med Microsofts produkter och försöker guida i djungeln av verktyg och titta på frågan, hur skapar vi en effektivare digital arbetsplats).

Så varför är det så svårt att ge svar på frågan: Vilka verktyg ska vi använda?

1. Kommunikationskanal
Sker kommunikationen på individnivå, en sluten grupp eller vill vi meddela hela organisationen, troligen är inte samma plattform mest lämplig för all kommunikation

2. Teknik fungerar bäst tillsammans, inte isolerat
Det är sällan en produkt som ensamt är bäst lämpad. Använd varje produkt till det den är bäst på.

3. Funktionsbeslut
Det räcker inte att säga plattform A eller B utan vi måste gå ner i detalj. Vilka funktioner ska användas vad?

Titta exempelvis på SharePoint, du kan ha diskussionsforum, kalendrar på siter, men är det samma sak som att de ska vara där?  Eller bör diskussionerna ske i Yammer och kalendrarna alltid hämtas från outlook? Allt handlar om att hitta en strategi ber funktion, men glöm inte att en strategi kan också vara att det är ok att använda samma funktion på flera plattformar

Min personliga reflektion är att det är här det blir svårast, tidigare räckte det med ett plattformsbeslut

4. Anställda kommer inte enbart fatta ett beslut.
Gör det så lätt för användaren som möjligt. Den som är van vid sociala verktyg föredrar kanske Yammer medan andra föredrar mail. Uppmuntra istället för att skapa regler. Guida istället för att "Skälla"

5. Jobba långsiktigt
Kedjan är lång - intressera, förstå, skapa värde och få ett långsiktigt engagemang Det räcker inte att installera verktyg, få de anställda att börja testa verktygen. För att få full effekt krävs ett långsiktigt engagemang från alla håll.

6. Inspirera, Utbilda, uppmuntra
Egentligen borde den här stå först. Det räcker inte med att skapa förutsättningar i form av erbjuda verktyg. Medarbetarna behöver få inspiration för hur de kan använda produkterna. Glöm inte att vi alltid tänker "whats in it for me?"

Det räcker med andra ord inte att få flera att börja använda portfolion av verktyg ni har, utan att få till en regelbundenhet och engagemang. Först då ser ni det egentliga värdet.

 

Vill du höra mer så berättar vi gärna mera!