Skip to content

En blick på Googles konsumentbarometer

Människor är mer uppkopplade än någonsin, och särskilt smartphone-användningen ökar. Webbstatistik, enkäter och andra undersökningar hjälper oss att förstå när, hur och varför människor använder internet, så att vi kan utforma smartare sajter, tjänster och budskap som ger bättre effekt.

Missa inte att slänga en blick på Googles "The Online & Multiscreen World" som undersöker internetanvändningen världen över.

Nu finns till exempel färska data på hur konsumenter använder internet i köpprocesser samt på hur förtjusta vi är att i se på video online via våra mobiler.

https://www.consumerbarometer.com/en/insights/?countryCode=SE&insight=INS-SE-CAT-2-CHART-2 På frågan "Vilken/vilka av dessa aktiviteter gjorde du via en smartphone i anslutning till din senaste köp?" svarar 39 procent att de har letat inspiration online. 36 procent har jämfört olika alternativ inför köpet.

 

https://www.consumerbarometer.com/en/insights/?countryCode=SE&insight=INS-SE-CAT-5-CHART-1 50 procent av de tillfrågade i Sverige angav att de ser videoklipp online via sin smartphone åtminstone en gång i veckan.