Skip to content

Mobile Video 2015: A Global perspective

Tvärtemot vad många tror används mobila skärmar regelbundet för att strömma längre videoformat. Det visar den omfattande undersökningen Mobile Video Usage: A Global Perspective, som publicerades idag av Interactive Advertising Bureau (IAB) och IAB Sverige. Undersökningen innehöll 20 frågor om mobil videokonsumtion och ställdes till konsumenter i 24 länder runt om i världen.

36 procent av de tillfrågade angav att de ser på videoklipp på 5 minuter eller längre via sina telefoner minst en gång om dagen. Även längre videor, som avsnitt av tv-serier och hela filmer, ses via mobila enheter. Den typen av videotittare är särskilt frekvent i Turkiet, Finland, Ryssland, Singapore och framför allt i Kina.

Genomgående för alla nationer i studien är att videokonsumtion via smartphones har ökat jämfört med föregående år. I Sverige svarar 36 procent av de tillfrågade att de ser mer video på mobilen nu än förra året. De nationer som sticker ut mest här är USA (50 %), Kanada (42 %), Nya Zeeland (42 %), Sydafrika (42 %) och Storbritannien (40 %). Den uppgående mobiltrenden har påverkat det traditionella TV-tittandet över hela linjen, men det är konsumenter i Kina (37 %) och Singapore (35 %) som mest frekvent svarar att de på grund av mobiltittandet numera ser mindre på traditionell TV.

22 procent anger att de regelbundet tittar på strömmad video via mobilen samtidigt som de tittar på traditionell teve. För Sverige ligger den siffran strax under snittet – på 17 procent. Dubbla-skärmar-trenden är tydlig för alla medverkande länder, med undantag för Japan

De vanligaste sätten att hitta fram till digitalt videoinnehåll via mobilen är:

  • YouTube (62 %) - Sverige 57 %
  • Sociala medieplattformar (33 %) - Sverige 36 %
  • Sökresultat (20 %) - Sverige 13 %
  • Reklam (14 %) - Sverige 13 %

Främst ser man på mobil video via appar. Nästan hälften (48 %) av de tillfrågade sade att de "bara" eller "oftast" använder marknadsledande mobil-appar för att strömma video på sina telefoner. Enbart 18 procent angav att de "bara" eller "oftast" tittar på video via webbplatser.

Klicka för att se IAB:s infographic

 

Videoannonsering

80 procent eller fler av enkätdeltagarna i de flesta länderna uttryckte intresse för någon form av skräddarsydda annonser, jämfört med svarsalternativet "Jag föredrar inga skräddarsydda annonser alls." Resultaten pekar enligt IAB på vikten av att annonser är relevanta för innehållet i videon man tittar på.

"Publiken runt om i världen är överväldigande öppna för videoannonsering i mobilen som rör deras sammanhang och tittarmönster", säger Joe Laszlo, Senior Director, IAB Mobile Marketing Center of Excellence. US. "Detta är en riktigt positiv signal till globala marknadsförare som vill se till att de når målgruppssegment som sannolikt är intresserade av deras produkter eller tjänster."

 

IAB:s rapport

Hela rapporten hittar du här: http://iabsverige.se/wp-content/uploads/IAB-Mobile-Video-Usage-FINAL.pdf

Infographic finns här: http://iabsverige.se/wp-content/uploads/IAB-info-graphic-mobile-video-comsumption-AW.jpg