Skip to content

Din personas-mall (målgrupps-template) i 4 steg

Du vill ha rätt typ av trafik till din webbsida. Du vill attrahera de som är intresserade av det du säljer. Det är självklart bäst att innehållet på din webbsida är anpassat för dina besökare och att insikten om vad de vill ha för innehåll är baserat på data. Desto mer du vet om din målgrupp, desto bättre utgångsläge har du. Allt innehåll på din webbsida ska ha som mål att attrahera, konvertera och göra besökare till nöjda kunder.

Varför jobba med Personas?

Personas kommer att hjälpa dig att identifiera vart din idealkund befinner sig på nätet, och därför, vart ditt företag borde befinna sig. Om du vet var dina personas spenderar sin tid online kan du skräddarsy dina marknadsföringsinsatser för att passa dem.

Personas kan även hjälpa dig ta fram nya tjänster, paketeringar, nya beteendemönster och processer internt som riktar sig mot kunder. Kunden hamnar i centrum och det blir enklare att hjälpa dina kunder nå sina mål. Viktigast av allt är ditt innehåll och att det hjälper din kund och möter deras faktiska behov.

Detaljer är viktigt när det gäller personas. Det är viktigt att så grundligt som möjligt undersöka vilka dina idealkunder är när du gör research och bygger dina personas. Om du arbetar på ett B2B-företag kan du använda mallen nedan för att komma igång.

Persona-mall (B2B):

1. Vilka frågor ska vi ställa för att identifiera personas?
Exempel:
- Hur ser en vanlig dag ut? (ställ följdfrågor)
- Hur definierar de att de har lyckas i sin yrkesroll? Vad försöker de åstadkomma?
- Vart på nätet söker de information? Och hur?

Det bästa är att föra en konversation med kunden (och ev. den presumtiva kunden) med bestämda frågor som grund eftersom man inte vill fastna i att man ställer frågor som bekräftar den tes man har. Försök ställa frågor som är specifika för ditt företags bransch. Identifiera frågorna för att sen bestämma hur du ska ställa dem.

2. Hur ska du göra researchen?
Vi rekommenderar:
- Intervjua kunder
- Undersök kunders sociala profiler (LinkedIn brukar vara bra för B2B)
- Data från sociala kanaler
- Data från externa källor (statistik och rapporter)
- Data från er webb
- Prata med medarbetarna
- Knyt ihop allt i en workshop där ni även har tillgång till insikter från kvalitativa data
- Best practice: Hur gör branschkollegor? Vad gör de bra? Gillar dina personas det?
- Ställ frågor i era sociala kanaler, undersök kommentarer på branschforum/medier online och fundera på debatter i branschen (detta kan även fungera som underlag till frågor)

3. Sammanställ din research och svaren på dina frågor
Fyra förhållningsregler kring att sammanställa research och svar:
- Fokusera på beteende och motivet bakom beteendet
- Det är fiktion, men håll det realistiskt
- Bestäm en primär persona
- Berätta din personas historia i tillgängliggjord dokumentation för att kunna dela internt

4. Berätta din personas historia
Berätta din personas historia på ett sätt som gör att andra kan och vill ta till sig den. Om det blir ett faktablad är det lätt att det inte blir en bra grund i kundcentrerade processer, vilket är målet. Väv samman informationen till en historia. Gärna kopplad till kundresan.

Historien bör innehålla dessa fem delar:
1. Information kring jobb och demografisk information
2. Hur deras arbetsdag ser ut
3. Vad har de för utmaningar och vart ”gör det ont”
4. Vart de letar information
5. Varför de säger nej till det ni säljer (vanliga invändningar)

New call-to-action