Skip to content

Digital marknadsföring, kunden och den nya säljtratten

Som marknadsförare är det viktigt för dig att bemästra digital marknadsföring, för att vara redo för kunder i olika kanaler som befinner sig i olika steg i kundresan.

Du har redan idag verktyg som hjälper dig ta dig ann dina utmaningar. Smart användning av digitala marknadsföringsprocesser och tekniker maximerar den positiva effekt du har på dina kunder och deras kundresor.

Desto mer du optimerar din digitala marknadsföring ju mer relevant kundkommunikation. Som i sin tur leder till att du når dina försäljningsmål.

Digital marknadsföring måste organiseras kring kundinsikter, teknologi och innehåll; kontinuerligt uppdaterade kunddata och marknadsföringsanalys, en integrerad martech-plattform med digital marknadsföringsteknologi, och innehåll med hög kvalité kopplad till kundens behov och intressen.

Du möter utmaningar på vägen till dina goda resultat med digital marknadsföring

  • De bortskämda multikanalkundernas förväntningar.

  • Att konsekvent genomföra digitala kampanjer som ger dig positiva resultat:

  • Personalisera kundernas interaktioner med relevant kommunikation utifrån deras preferenser.

  • Kontinuerligt använda analysmetoder för att fördjupa kundförståelsen och bygga kundrelationer som utökar och förbättrar kundresan.

  • Konvertera köpares interaktioner till att bli kvalitéts-leads som i sin tur leder till köp och framtida affärer.

Optimera digital marknadsföring genom Customer Relationship Management

Digital marknadsföring är betydligt mer framgångsrikt när du förstår dina kunder på djupet. Vad de vill ha och behöver. Speciellt eftersom många kunder förändras över tid.

Marknadsförare kan använda insikterna från kunddata och analys för att ge en relevant respons till kunder där kunden är i kundresan, och fastlägga vilka steg som behövs för att hjälpa och stödja kunden i ett köpbeslut.

Att förbättra kundkontakt och kundkommunikation kräver koppling (integration) mellan digital marknadsföring och customer relationship management (CRM), både gällande praktik och teknologi. Marknadsförare måste skapa strategiska planer för att kunna bygga de bästa kundrelationerna med kunder och prospekts. Relationer som ger mottagaren mer värde över tid.

Som ett resultat av ett datadrivet och sammankopplat arbetssätt bygger du marknadsföringsprocesser som kontinuerligt förbättras. Detta gäller både kampanjer och långtgående marknadsföringsaktiviteter. Kundinsikter stärker också pågående kundrelationer.

Hur bra innehållet är beror på hur relevant det är för din kund, baserat på kundens behov och var de befinner sig i köpresan. En strategisk plan ger dig möjligheten att generera kontinuerligt relevanta innehållskluster (ämnen) över tid. Det stärker ditt varumärke digitalt och stärker därför din affär och det du erbjuder dina kunder.

Andra kanaler bidrar till förbättrade kundrelationer

  • Sociala medier öppnar upp för värdefull dialog med din kund.

  • Mobilvänliga sidor ökar i betydelse och ökar i efterfrågan bland dina kunder.

  • Video fortsätter locka dina kunder: Sidor med videoinnehåll hamnar ofta högt upp i sökresultat och besökare stannar längre på sidor som innehåller videos.

Köpdrivna interaktionsmönster har förändrat säljtratten

Nu när dina kunder är aktiva i digitala kanaler reflekterar inte längre den klassiska linjära säljtratten hur dina kunder rör sig i köpresan. Kunder startar oftast inte i toppen av säljtratten (Awareness) och rör sig heller inte linjärt mellan Awareness och Action.

Ofta rör de sig upp och ned i tratten upprepande gånger, beroende på vad deras behov och situation. Kunder pausar ofta i olika delar av köpresan och backar tillbaka till tidigare steg. Dessa icke-linjära kundresor inbegriper viktiga kundupplevelser.

Den nya upprepande säljtratten gör de digitala marknadsföringsverktygen ännu viktigare, speciellt för att koppla rätt marknadsaktivitet med rätt innehåll till rätt kund vid rätt tidpunkt (sälj- och marknadstratt). Din digitala marknadsföring måste ge kontinuerliga svar och relevans till dina kunder – vart än dina kunder interagerar med ditt varumärke.

Att använda en integrerad marknadsföringsplattform tar dig bortom det proaktiva till dynamisk kommunikation som ger din kund den kommunikation den helst vill ha.

Det är viktigt att koppla ihop teknologier som marketing automation och analys till dagens kundupplevelse och dagens upprepande säljtratt. Du använder denna teknologi för att bättre fokusera marknadsföringsaktiviteter (allt från kampanjer till långtgående marknadsföringsaktiviteter) på ett sätt som ger dig positiva resultat och bäst return on investment (ROI).

Att tillämpa mätning på olika stadier i den nya sälj- och marknadsföringstratten visar vägen till optimering och förbättringsmöjligheter. Både för kampanjer och andra marknadsföringsaktiviteter. Detta görs i precis rätt tid, för att göra störst skillnad i kundinteraktionerna:Kundresan-inbound-marketing-knowitAwareness

Organisk nyckelordsrankning, organisk söktrafik, hänvisad trafik (förtjänad trafik), betald söktrafik (och dess kostnad) och direkt trafik (som oftast inkluderar trafik från sociala medier).

Consideration

Click through rates (CTR), formulär och hur ofta de blir ifyllda på landningssidor, view-to-click på call-to-actions (CTAs) som ger dig data för att optimera och testa dina CTAs, layout och innehåll för att förbättra interaktionsgraden.

Decision och Action

Lead-volym, marketing qualified leads (MQL), sales qualified leads (SQL), nyckeltal på hur många leads som leder till offert (eller motsvarande), konverteringsunderlag och affärsunderlag. Se till att även mäta de sistnämnda, för att kunna koppla mot affärsmål.

Besegra dina digitala marknadsföringsutmaningar

Definiera kampanjmål innan du gör något annat, för att verkligen maximera din framgång inom digital marknadsföring: När du tydliggör din destination kommer du finna effektiva sätt att nå dit.

Hur du på ett intelligent sätt använder dina medarbetare, processer och hur ni i praktiken tar er ann marknadsföringsaktiviteterna gör störst skillnad och bestämmer om det bär eller brister.

Självklart är tekniken (martech) en viktig del av digital marknadsföring. Du kan också ta digital marknadsföring till nya nivåer genom att bemästra tekniken, vars kapacitet förenklar utförandet av din digitala marknadsföring. Den påverkar mest när du maximerar hur du använder verktygen, och på så sätt övervinner hinder du står inför.

När du utnyttjar digital marknadsföringsmetodik för att bättre förstå och betjäna kunder i deras kundresor säkerställer du optimala resultat. Grundarbetet som behövs för effektiv användning av tekniken bygger på samma kundanalyser och insikter som används för att öka kunskapen om dina kunder.

Kom ihåg: Dina kunder förändras hela tiden. Återkom regelbundet till dina strategier och taktiker.

Knowit Experience vill tillsammans med vår partner Kentico ge dig mer tips:

Ladda-ner-ebok-om-digital-marknadsforing