Systemstöd för personalplanering - finns det?

Topic: Beräkning personalkostnader

Carina Andersson
03.05.2015

För ett tag sen fick jag en fråga från en kund som är trött på statiska Excelark med förvirrande formler. Frågan var om vi på Knowit har kunskap om systemstöd för personalplanering och uppföljning?

Svaret blir: Visst är det så! Knowit HRM i samarbete med Knowit Decision erbjuder kunskaper om lösningar som hjälper beslutsfattare att planera, rapportera och följa upp personal och personalkostnader.

Både HR, ekonomi och chefer i linjeverksamheten har användning av smartare personalplanering. De som arbetar med den här typen av digital personalplanering upplever det lättare att återsöka information. Rätt verktyg ger snabbt en god översikt kring personal som börjar, slutar, byter roll eller tillhörighet i organisationen. Ansvariga kan enkelt fånga upp när anställda går från eller till deltid, föräldraledighet eller andra förändringar och kan lättare beräkna schablonkostnader för sociala avgifter eller pension.

Knowit Decision är bl a Premium Business Partners till IBM. Tillsammans med Knowit HRM hjälper vi beslutsfattare att förbättra och utveckla HR-analys. Vår passion är din framgång!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Digital HR

Vi har hjälpt våra kunder inom HR och lön i över ett decennium med att ta fram verksamhetsstrategier och att få på plats de system och lösningar som krävs för en effektiv organisation.

Vårt leverantörsoberoende garanterar att ni som kunder får den bästa lösningen för just er. Vi har erfarna konsulter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Växjö.