Skip to content

DevOps - varför ska jag bry mig?

Vi på Knowit hjälper kunder med hela den agila kedjan och en del handlar om de spännande områdena Downstream och DevOps. Vi hör många frågetecken kring DevOps och tar här tillfället i akt att intervjua en av våra experter inom DevOps, Fredrik Woxblom. Han har arbetat med DevOps-lösningar hos våra kunder under många år och här klargör han sin bild av de fördelar och utmaningar som finns med att köra DevOps. Vad har du för erfarenhet av DevOps och vad handlar det om?
Jag har jobbat med DevOps eller det som händer med kod när den är klar, mer eller mindre under egentligen hela min karriär och det började direkt från att jag gick ut högskolan i slutet av 90-talet.

DevOps för mig handlar om att bli snabb efter det att kod har skrivits. Om vi tittar på de ramverk och metoder för hur man arbetar idag, SAFe, LeSS och Scrum för att nämna de stora, så handlar de väldigt mycket om hur du blir snabb på att bryta ned, prioritera och planera för att skriva kod och effektivisera den biten. DevOps fokuserar mer på att säkerställa att jag får ut det som vi utvecklat snabbt och säkert på marknaden, samtidigt som jag tar hand om kundfeedback, kapacitet, funktionalitet och användarna på bästa sätt. För mig är det egentligen att ta hand om allt som händer efter att själva koden är färdigskriven och att göra det snabbt och effektivt att gå från kod till cash, lite klatschigt uttryckt.

Intressant, men varför ska man köra DevOps?
DevOps har många fördelar. Den största fördelen är att du levererar och faktiskt får ut produkter så fort som möjligt, vilket gör att time-to-market för nya idéer blir kortare. Sedan kan du med en väldesignad DevOps-process hämta in väldigt mycket feedback eller återkoppling från marknaden på ett snabbt och enkelt sätt. Här har företag som Google och Facebook varit superduktiga på att hämta in sådan information, samt kunnat analysera och använda den. Jag tycker att dessa företag är tydliga exempel på hur man kan använda bra DevOps-feedbackloopar för att ta vara på väldigt mycket information som finns på marknaden.

Har du stött på några hinder eller lagt märket till utmaningar med att köra DevOps?
Ja, det finns en del hinder som jag alltid tycker att jag stöter på när jag är ute hos olika kunder. Allmänt så har det funnits en stor förståelse för den tekniska bitens vikt i DevOps, men det har setts som en grej som bara rör den interna IT-avdelningen och om det funkar blir man effektivare. Dock har den påverkan som en effektiv mjukvaruproduktion har på den resterande delen av organisationen underskattats och här blir det problem när organisationen plötsligt ska klara av tre releaser om dagen, istället för en release per halvår. Det har stor påverkan på t.ex. processerna kring lansering av produkter, prissättning eller utbildning av sälj- och supportteam, det blir väldigt massivt om man inte hanterar det.

Här underskattas även betydelsen av att programvaran, det som egentligen säljs, måste vara designad för att passa i DevOps-flödet. Detta kan jämföras med industrier där produkters design utgör hur lätta de är att producera. Det är många företag som har hållit på ett tag och då är programvaran oftast inte byggd för att klara av snabba releaser, vilket gör det svårt att få ett snabbt och effektivt flöde. Detta kan leda till en stor kostnad för att designa om sin programvara.

Det låter ju jättespännande, men kan företag bara bestämma att nu kör vi DevOps?
Jag skulle säga att delar av det kan man köra igång ganska fort och ganska lätt, vilket många organisationer idag också gör. Att den tekniska biten är på plats i form av continuous integration, continuous deployment och automatiserade tester, den byggkedjan går ofta väldigt fort att etablera.

För att få de andra delarna på plats måste företagsledningen förstå att det krävs en förändring i sättet att arbeta för stora delar av organisationen. Detta är som alltid den stora utmaningen, speciellt när vi tittar på äldre organisationer. Tittar vi på många nyare organisationer, där Spotify är ett paradexempel, så har de kunnat bygga sina processer och infrastrukturer initialt till att stödja DevOps. Det har visat att det förenklar väldigt mycket om affärsmodellen stödjer att vi ska kunna releasa snabbt och att vi enkelt kan anpassa oss efter vad marknaden vill ha.

Som slutsats kan vi säga att DevOps påverkar alla delar av organisationen och det absolut viktigaste är att det finns en förståelse för det inom organisationen. Om vi har den kan vi bygga DevOps som kan releasa när det behövs och som kan ta tillvara på den feedback som kommer in. Detta möjliggör nöjdare kunder.