Skip to content

Agil utveckling med DevOps är en viktig del av moderna digitala tjänster

Idag, mer än någonsin, behöver våra verksamheter erbjuda digitala tjänster. Men för att vara konkurrenskraftiga över tid behöver vi även skaffa oss förmågan att snabbt kunna anpassa oss till nya förutsättningar och nya kundbehov. Vi behöver därför ställa om till en agil tjänsteutveckling där vi kontinuerligt och med rätt hastighet kan lansera nya funktioner och uppdateringar utan att behöva stänga ner våra digitala tjänster eller att utvecklingstiden tar för lång tid.

Denna metodik ställer nya krav på processerna för drift och förvaltning. I en agil tjänsteutveckling behöver vi kunna hantera en stadig ström av förändringar som kontinuerligt går i produktion, något som är svårt att få till inom den traditionella IT-driften. För att skapa en stabil applikation med färre problem flyttar vi därför ansvaret för hela tjänsten till utvecklingsteamet där utveckling och drift integreras med varandra. Det gör metodiken, DevOps, till en viktig del av en modern och agil digital utveckling.

Fördelar med agil utveckling och DevOps

Att införa agil utveckling med DevOps skapar flera viktiga fördelar. Exempelvis, kommer vi att kunna:

  • Modernisera och framtidssäkra våra digitala tjänster
  • Anpassa våra digitala tjänster snabbare utifrån nya kundbehov
  • Öka stabiliteten, minska antalet incidenter och lösa problem snabbare
  • Snabbare skala upp och ut tjänsten till nya kundgrupper och marknader

Modernisera och framtidssäkra era digitala tjänster

Moderna applikationer bygger på en flexibel arkitektur där vi kopplar samman olika delar av en tjänst genom smarta integrationer istället för att bygga samman allt till en stor monolitisk applikation. Detta sätt att bygga applikationer på gör att man enklare kan byta ut eller uppdatera specifika delar av applikationen (t ex kundkorgen) utan att det påverkar övriga delar av tjänsten, eller att man måste ta ned hela tjänsten och ladda upp en ny version. Att bygga om en hel eller delar av en befintlig applikation gör att ni skapar förutsättningar för att snabbare kunna förändra applikationen utifrån nya förutsättningar och nya kundbehov.

Anpassa era digitala tjänster snabbare utifrån nya kundbehov

Agil utveckling innebär att man levererar små förändringar ofta i produktion. Vissa har förmågan att gå i produktion flera gånger per minut. För många räcker det ofta med mindre förändringar varannan vecka och lite större med 12 veckors mellanrum. Det är en oerhörd skillnad mot att samla in krav, utveckla och genomföra 1-2 stora uppgraderingar per år.

Öka stabiliteten, minska antalet incidenter och lös problem snabbare

När de som skriver koden själva är ansvariga för den i drift kan man tydligt se att kvalitén på koden ökar. Det gör att antalet incidenter som beror på fel i koden minskar. Och genom att ansvaret för driften ligger på teamet kommer de incidenter som inträffar (för det gör det alltid) att kunna lösas snabbare då de som ska lösa det vet hur applikationen fungerar. Dessa saker gör att man får en stabilare applikation med färre problem och en snabbare lösningsförmåga.

Skala upp och ut er tjänst till nya målgrupper och marknader snabbare

Genom att bygga tjänsten på en flexibel applikationsarkitektur och på en skalbar och elastisk plattform är tjänsten förberedd att båda skala upp för fler antal användare och skala ut för att distribuera den till nya marknader. Detta är kritiskt då många idag är tvingade att utveckla nya affärsmodeller och nya sätt att nå ut till kunder på.

Agil utveckling med DevOps som tjänst

För många organisationer är det helt naturligt att arbeta agilt och även med DevOps, medan det för många är fortfarande är okänd terräng. Att ställa om till en ny typ av tjänsteutveckling kräver såväl resurser och kompetens som tid och pengar. Samtidigt sätter konkurrenter och ständiga nya kundkrav press på oss att snabbare komma ut med nya tjänster. Som tur är går det att köpa agil utveckling med DevOps på kran. Du får ett team som tar fullt ansvar för er applikation och som, tillsammans mer er, kontinuerligt utvecklar er tjänst i små steg. Denna tjänst passar både stora som mindre bolag. Ni köper den hastighet ni behöver. Vi gör det möjligt att modernisera era digitala tjänster och vi ger er förmågan att snabbt kunna anpassa er till omvärlden.

Behöver ni framtidssäkra era applikationer?
Knowit Cloud – experter inom molntjänster, DevOps och automatisering

Vi på Knowit hjälper er realisera era digitala idéer och visioner. Vi har experter och erfarenheten att öka takten i er digitala tjänsteutveckling, från verksamhetsutveckling och innovation, UX och e-handel till agil systemutveckling, arkitektur och molnlösningar.

Vill du veta mer om hur vi på Knowit kan hjälpa er, kontakta mig eller läs mer om våra molnlösningar!

Christer Olsson, CEO på Knowit Cloud AB.