Skip to content

Den säkra vägen till molnet för offentliga organisationer

Publika molntjänster är en viktig möjliggöra för digital innovation och moderna digitala tjänster. Med flexibla, skalbara och säkra infrastrukturtjänster samt plattformstjänster som maskininlärning, AI, IoT, RPA osv. har publika molntjänster potentialen att skapa stor verksamhetsnytta för offentliga organisationer.

Tillsammans med Amazon Web Service (AWS) lanserar Knowit nu ett helhetskoncept som gör det enkelt, tryggt och säkert för offentliga organisationer att börja använda molntjänster hos AWS och samtidigt efterleva de juridiska, regulatoriska och säkerhetsmässiga krav som ställs på dem.

Konceptet omfattar en teknisk lösning, en process och metodik samt utbildning och konsulttjänster kring informationssäkerhet, kryptering, arkitektur mm. Allt som krävs för att ni enkelt, säkert och med juridisk trygghet ska kunna utveckla moderna digitala lösningar med AWS molntjänster.

Knowit är specialister inom digital innovation, digital juridik, cybersäkerhet, IT-infrastruktur och applikationsutveckling. Vi hjälper er längs hela vägen.

Vill ni veta mer? Boka in ett kostnadsfritt möte med oss så berättar vi mer.

läs mer om på AWS Clearstart här

Kontakta Joakim Berg, molnstrateg på Knowit Cloud AB, joakim.berg@knowit.se, 073-3657731

Knowit Cloud – experter inom molntjänster

Vi på Knowit hjälper er realisera era digitala idéer och visioner. Vi har experter och erfarenheten att öka takten i er digitala tjänsteutveckling, från verksamhetsutveckling och innovation, UX och e-handel till agil systemutveckling, arkitektur och molnlösningar.

Vill du veta mer om hur vi på Knowit kan hjälpa er, kontakta mig eller läs mer om våra molnlösningar!