Skip to content

Framtidssäkra era IT-lösningar med publika molntjänster

Framtidssäkra och gör era applikationer mer attraktiva. Minska beroendet till många olika IT-leverantörer. Bygg upp egen kompetens och era best-practices. Minska ledtiderna från projektstart till leverans. Minska tiden och kostnaderna för underhåll. Få en snabbare utvecklingstakt.

Dessa är några exempel på de effekter som man kan få genom att modernisera sina applikationer och flytta upp dem i molnet. Processen är enkel. Om man vet vad man pysslar med.

Steg 1: Analys av befintlig applikation

Vi börjar såklart med att analysera applikationen för att bedöma om den är lämplig att flytta till molnet. De allra flesta applikationer kan leverera mycket mer nytta genom att moderniseras och läggas i molnet.

Steg 2: Identifiera förbättringar i Innovation Lab

Efter den initiala analysen går vi in i vårt Innovation Lab. Där gör vi ännu en analys för att identifiera förbättringar för att optimera och göra applikationen så användarvänlig som möjligt.

Steg 3: Vi skriver om koden

Nästa fas innebär att vi skriver om koden och anpassar den till den nya arkitekturen för att stödja en agil utveckling.

Steg 4: Flytta upp applikationen till molnet

När vi är klara med själva applikationen flyttar vi upp den i molnet för att dra nytta av moderna plattformtjänster samt skalbara och flexibla infrastrukturtjänster.

Steg 5: Kontinuerlig förvaltning och support (DevOps)

I det sista steget går vi över i en kontinuerlig förvaltning och support (DevOps) där samma team som gjort applikationen ansvarar för både utveckling och drift. Allt enligt det agila mantrat: ”we build it, we run it”.

Global varuhuskedja moderniserar och flyttar sina applikationer till molnet.

En av Sveriges globala varuhuskedjor behövde framtidssäkra sina applikationer. Med verksamheter i många länder runt om i världen insåg de behövde få mer enhetlighet i sina plattformar samt framtidssäkra sitt IT-stöd till verksamheten. Samtidigt ville de arbeta mera agilt och minska ledtiderna från projektstart till leverans och produktionssättning med bibehållen eller höjd kvalitetsnivå.

För att uppnå detta beslutade de sig för att påbörja en flytt till publika molntjänster i så stor utsträckning som möjligt, vilket samtidigt gav en modern och framtidssäkrad plattform. Knowit fick i uppdrag att tillsammans med kunden ta fram en lösning för att påbörja flytten av IT-lösningar till molnet på ett effektivt och kvalitativt sätt.

Genom en agil leverans skapade kunden och Knowit en tjänsteleverans av migrerings- och utvecklingsprojekt, vilka verksamheten nu använder för att flytta sina IT-tjänster till publika molntjänster.

I tjänsten tog vi fram en återanvändbar process som säkerställer flytten till de publika molntjänsterna på ett effektivt och kvalitativt sätt. Med processen ser vi också till att ta tillvara på all kompetens som byggs upp efterhand som projekt genomförs, så att den återanvänds och sprids inom kundens organisation.

Idag har kunden minskat sitt användande av traditionella on-prem lösningar. Istället ökar användandet av skalbara molnplattformar inom verksamheten, med effekten att mindre tid och pengar läggs på underhåll, uppsättning och dimensionering av IT-plattformar och programvarulicenser.

Samtidigt har kunden nu byggt upp egen kompetens för många av verksamhetens olika applikationer. Verksamheten får idag applikationer med en lägre nedtid som samtidigt är skalbara utifrån behov och krav som hela tiden förändras.

 

Behöver ni framtidssäkra era applikationer?
Knowit Cloud – experter inom molntjänster, DevOps och automatisering

Vi på Knowit hjälper er realisera era digitala idéer och visioner. Vi har experter och erfarenheten att öka takten i er digitala tjänsteutveckling, från verksamhetsutveckling och innovation, UX och e-handel till agil systemutveckling, arkitektur och molnlösningar.

Vill du veta mer om hur vi på Knowit kan hjälpa er, kontakta mig eller läs mer om våra molnlösningar!

Christer Olsson, CEO på Knowit Cloud AB.