Skip to content

Det här håller ju inte?

Då och då, efter att noggrant ha gjort sin BA-analys, inser man att den bästa lösningsapproachen givet de mest kritiska kraven och de begränsningar som finns i projektet inte ger någon vettig ROI. Men projektet har ett sådant momentum och driv att de har svårt att stanna upp och inse detta. I andra fall har projektsponsorn verkligen bestämt sig för att det är det här som ska genomföras och ser därför inte de negativa konsekvenserna.

Som BA hamnar man i ett svårt men viktigt läge här. Tänk om man kunde stoppa alla projekt i tid, innan de går åt skogen? Vad mycket pengar man skulle spara åt företaget. Å andra sidan är det oerhört svårt att visa på ”icke slösade pengar”.

Vad ska man göra då? Det absolut viktigaste är att du verkligen går igenom din analys och ser till att du inte missat något. Kanske finns det mer långsiktiga fördelar som inte är riktigt tydliga om man bara ser till projektet som sådant. Kanske ingår det i en större plan för hela företaget.  När detta är säkrat kan man göra ett antal saker för att få projektet på rätt spår:

  • Se över de mest kritiska kraven – finns det något mer värde att hämta här? Har vi verkligen fokuserat på rätt krav?
  • Ta ytterligare en vända med att arbeta fram fler lösningsapproacher, som t ex kräver en mindre investering.
  • Skära ner projektets scope - till antingen det absolut viktigaste eller kanske till och med det absolut enklaste.
  • Se över hela projektportföljen – kanske finns det andra projekt som kan kombineras med ditt projekt, eller ta över delar av det? Kanske kan ni dela kostnader för vissa aktiviteter.
  • Pausa projektet – sist men inte minst kan det vara värt att pausa projektet tills det finns ett bättre business case.

Flera av dessa angreppssätt kräver givetvis beslut som ligger långt över en vanlig BA:s befogenheter, men det är ditt jobb som BA att lägga fram idéer och rekommendationer då du är den som sitter på den bästa överblicksbilden. Det viktigaste är att du inte håller tyst och bara följer med, även om det känns tufft att vara den som bromsar.

/Staffan Melin, Require AB