Skip to content

Den stora verktygsloopen

Har ni någon gång varit med om att någon på ert företag tyckt att en uppgift inte riktigt fungerar så smidigt som den ska och därför kommer till slutsatsen ”vi borde ha ett verktyg för det”? Utan att göra en ordentlig problemanalys och vilka behov man har bestämmer man sig för att ett verktyg är lösningen. Vilket verktyg man väljer baseras på en stor andel gissningar, lösa antaganden och kunskap som ”sitter i väggarna”. Inte alltför förvånande blir dessa projekt oftast mycket dyrare än beräknat.

När det här har hänt tillräckligt många gånger och företaget sitter på ett antal olika verktyg kommer nästa oundvikliga steg – ”vi borde slå ihop alla verktygen till ett enda”. Lika lite nu som då tar man reda på det verkliga behovet och vad eventuella fördelar med att slå ihop verktygen kan vara. När det tidigare var fler och nya verktyg som var självklart är det nu självklart att ett enda verktyg är den bästa lösningen. Att det finns fördelar med att skära ner på antalet verktyg är svårt att säga emot, särskilt när anskaffningen gått till som ovan i den här texten.

Jag har sett den här loopen så många gånger på så många företag. Alltid samma sak. Tänk om vi kunde ha kravställt ett verktyg från början som tar hand om alla våra behov? Eller åtminstone de flesta? Eller åtminstone tog reda på det verkliga problemet vi försöker lösa och därmed kunnat presentera ett antal olika lösningar som kanske inte ens innehåller inköp av nya verktyg?

/Staffan Melin, Require AB