Skip to content

Agilt <3 Projekt, eller?

Känner du dig trygg med att era agila team levererar önskad nytta i rätt tid? Många har idag utmaningar att kombinera agila leveranser med traditionell projektstyrning där releasedatum och innehåll för slutleverans redan är satt från projektets start. Som beställare vill du veta att du får det du beställt i tid så att du kan börja din effekthemtagning, att räkna hem nyttan. 

Men hur går det ihop med agila leveranser, där man tar ett steg i taget? 

projekt-agile

Vi är många som är övertygade om att ett agilt arbetssätt är det mest effektiva sättet att driva IT-utveckling. Med en iterativ approach skapar vi högre värde tillsammans med våra beställare och levererar bättre anpassade lösningar, som ofta också levererar värde tidigare än med traditionella metoder. Detta är särskilt effektivt för att vidareutveckla tjänster där en snabb respons på nya kund- och marknadsbehov är avgörande för att fortsatt vara relevant. 

Men, fortfarande uppstår behov i verksamheten som ställer traditionella krav på tid, kostnad och innehåll, det som definierat traditionella projektleveranser. Detta kan leda till missförstånd och konflikter med opragmatiska agila team. I realiteten finns ofta flera beroenden till flera olika områden och en gemensam koordinerad målbild krävs för en komplett och lyckad leverans. 

Vi kan tänka oss en lansering av en ny tjänst där flera agila utvecklingsteam bygger produkten samtidigt som marknadsavdelningen har ett lanseringsdatum och skapar annonsmaterial och bokar reklamtid. Säljare presenterar och offererar den definierade tjänsten till kunder. Business caset och prissättningen av tjänsten är baserad på beräknad kostnad för att utveckla, producera och underhålla tjänsten.  

Dessa delar är inte alltid lika agila eller iterativt anpassningsbara som agila evangelister skulle önska. Som beställare behöver man kunna följa upp och känna sig trygg i att alla involverade team kan leverera sina delar i tid till den planerade lanseringen, inom budget och med rätt funktionalitet.  

Flexibelt scope, flexibel tidplan och flexibel budget är helt enkelt sällan ett kommersiellt framgångsrecept.  

Många av våra kunder har utmaningar i att kombinera verksamhetens traditionella behov av förutsägbarhet med leveranser från agila team. Det är inte alltid helt enkelt att etablera en samsyn och att  jobba med en gemensam målbild för att leverera förväntat värde och möta effektmålen. 

Knowit har många konsulter med lång erfarenhet av agilt utvecklingsarbete, i olika roller, samt erfarna projektledare med uppdrag i den typen av ”hybrid-miljö” som kombinerar traditionella behov av leveranser med ett effektivt agilt arbete.  

Vi erbjuder en översyn av era projekt med agila levaranser och kan med ett utifrån-perspektiv göra en analys och ge rekommendationer hur denna typ av samverkan kan förbättras. Vi kan även ge coaching till era olika intressenter i de olika rollerna för att hjälpa er att uppnå ett roligare och mer välfungerande arbetssätt.  

Beställare behöver inte få ont i magen när agila team pratar om cykeln först och det känns långt till en färdig bil (se bild ovan). Agila team ska kunna arbeta iterativt och autonomt för att behålla hög produktivitet, kreativitet och arbetsglädje. 

Vi har egen erfarenhet av denna samexistens och kan hjälpa er att förbättra arbetsklimat, kommunikation och levererade resultat. 

Våra seniora projektledare gör en genomlysning av ditt projekt genom att intervjua nyckelpersoner och läsa relevanta dokument. Skulle något behöva åtgärdas får du rekommendationer som bygger på vår långa erfarenhet av både agila leveranser, etablerade projektstyrningsmetoder och kombinationen av dessa två!  

Projektgranskning draft 4000

Allt gott och en önskan om nöjda beställare och dreamteam i alla leveranser!   


Kan vi hjälpa dig?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss!