Skip to content

Corona: Italiens smärtsamma sår på väg att läka


“Det kan dröja högst tre veckor innan vi kan sätta förband på det mest smärtsamma såret - det stänger inte, det läker inte – i denna tragedi. ”
(Corriera della Serra, 31 mars 2020 – översättning Kent Gramer).

Hur snabbt kommer antal smittade öka?
När vänder det?
När kan vi leva normalt igen?

Det finns ett intressant diagram som visar corona-resan för olika länder. De nordiska länderna har en likartad resa (bättre än resten av Europa). Resan handlar om hur snabbt antal bekräftade fall fördubblas.

Länk: Infection trajectory

OK. Men har vi någon nytta av vårt arbete med datalager och beslutstöd?
Vet vi något som de stora statistik-siterna och wikipedia-sidorna ute i världen ser ut att ha missat?

Jo, åtminstone en sak. För att kunna följa upp utvecklingen på ett bra sätt så måste vi ha data på rätt geografisk nivå. Och vi måste ha aktuella tidsserier.

Vi måste kunna följa Lombardiet, Hubei-provinsen, New York och Stockholm från starten för utbrottet till idag.

Vi måste ha bra mått: antal bekräftade nya fall, antal döda, antal friskförklarade

Om vi letar efter detaljerad information för Lombardiet så har:

  • John Hopkins bara uppgifter för Italien
  • Microsofts Bing har alla tre måtten för Lombardiet men diagrammet går bara fram till 22 mars
  • Worldometer har tidsserier fram till 31 mars men bara för Italien
  • WHO och ECDC har inte friskförklarade och har bara data per land.

Det finns detaljerade wikipedia-sidor för varje land som har haft ett utbrott och där brukar det också finnas detaljerat data för varje mått. Från wikipedia kan vi komplettera med uppgifter för Lombardiet, Teheran, Hubei-provinsen, New York.

Att göra kvalitetsbedömningar av allt data från alla dessa källor är naturligtvis en oerhörd uppgift, så till att börja med så får vi helt enkelt acceptera det som finns - och att uppgifterna för enstaka dagar kan peka åt lite olika håll.

996px-Hendrik_Voogd_-_Italian_landscape_with_Umbrella_Pines

Hendrik Voogd. Italian Landscape with Umbrella Pines. 1807.

Om vi ser på statistiken för Italien så är det ännu oklart om det har skett någon vändning, men om vi analyserar uppgifterna för Lombardiet så har vi nu inte en fördubbling utan i  stället en halvering av antalet nyanmälda fall per dag.
 
Trenden är sedan 21 mars.

Trenden är också synlig för hela Italien men inte lika uppenbar. Italien kan bli det första landet i Europa som får en nedåtgående kurva för aktiva coronafall.
 
Trenden för antalet döda är förskjuten några veckor från antalet anmälda. Så om trenden för nyanmälda stämmer så kommer antalet döda per dag i Lombardiet gå ner om 2-3 veckor, förhoppningsvis tidigare.
 
En annan indikator är graden av friskförklarade, den är nu uppe i 27 % för Lombardiet. Det är mycket högt.
 
En lärdom är alltså att även om dimensionsmodellen i det här fallet ser synnerligen enkel ut är det likväl väsentligt att poängtera att den ska ligga på rätt detaljeringsnivå och att den ska ha rätt mått: antal bekräftade nya fall, antal döda och antal friskförklarade. Den geografiska dimensionen måste gå ner på regioner och kanske även städer.

WHO, ECDC, Folkhälsomyndigheten och de stora statistikproducenterna i världen borde komma överens om denna modell. 

Den 31 mars publicerades en optimistisk artikel i Corriera della Sera.

Länk: artikel Corriera della Sera

Artikelförfattaren använder matematiska prognoser för att beräkna när antalet nya fall närmar sig noll. Flera regioner i Italien kommer nå en noll-nivå så pass tidigt som i mitten av april. 

"Italy has turned the corner" skriver Financial Times.

Så vi ser med spänning fram emot Lombardiets resa de kommande veckorna.