Skip to content

Att vara iterativ utan att vara agil

Det finns inget ord som både brukas och missbrukas så mycket i vår bransch just nu som ordet Agile. Alla ska vara agila. Vad det innebär exakt är inte så viktigt, bara vi blir agila. Det är det senaste, det bästa och det löser alla våra problem. Att många företag har svårt med en agil transformation är ett faktum och det kanske inte är så konstigt när man inte tar sig tiden att förstå vad en sådan faktiskt innebär. Man blir inte agil över en natt.

Jag tror många som ännu inte gjort den förändringen (eller som gjort det och inte riktigt fått det att fungera) skulle tjäna på att släppa fokus på att försöka vara agila ett tag och börja med att bara vara iterativa. Glöm Scrumtavlor, product owners, extreme programming och självorganiserande team för en stund. Det går alldeles utmärkt att börja med att bara arbeta mer iterativt. Att ta mindre men flera steg. Är svaret ja på någon av följande frågor finns mycket vinst i att bara börja arbeta iterativt med kraven.

  • Är projekten normalt helt specificerade innan utveckling börjar?
  • Behövs en sign off av alla team innan något jobb kan göras?
  • Är det väldigt krångligt att ändra ett krav när utvecklingen väl kommit igång?
  • Finns det en utpekad person som ”skriver kraven”?

Vad innebär det då att ”bara” arbeta iterativt? Först och främst – inse att vi inte vet särskilt mycket alls om vad folk vill ha. Allt vi kan göra är att gissa (eller ställa hypoteser som det så fint heter), så det gäller att både gissa bra men också att få svar så snabbt som möjligt. Se därför över kraven ofta och gör det enkelt att ändra krav och riktning efter att relevant feedback samlats in. Se till att det är okej att göra fel. För det kommer att bli fel. Många gånger. Och det är helt okej, för det är så vi lär oss mer om vad vi verkligen borde utveckla. Det är inte iterativt arbete om vi bara gör det en gång. Viktigt är dock att man tillåts agera på den feedback som kommer in, att det är fullt möjligt att prioritera om arbetet. Om vi bara samlar in feedback men ändå kör på i samma spår är inte särskilt mycket vunnet. Ni kan sen kalla arbetspaketen mellan varje utvärdering sprintar om ni vill, det är inte så viktigt så länge ingen luras att tro att ni kör Scrum fullt ut. För det gör ni inte. Än i alla fall.

Ett bra mål vore att nå förståelse för att vi måste vara flexibla och utvärdera ofta. Jobba iterativt. Når vi det har vi tagit ett stort steg mot att vara agila, helt utan att nämna Scrumteam, manifest, user stories eller planning poker. Agile är trots allt inte en metod som man bara kan följa. Det är först och främst ett tankesätt, med ett tillhörande paket av olika metoder som fungerar bra för det tankesättet. Man måste t ex inte använda scrum, man kan lika gärna använda kanban eller något helt annat och vara agil ändå. Och börjar ni med att ”bara” vara iterativa och verkligen får det att fungera ska ni se att det faktiskt inte är särskilt ”bara” egentligen. Det är ett ganska stort steg i rätt riktning.

/Staffan Melin, Require AB