Skip to content

Att ställa krav är att bry sig

Under en av våra AWs på Require pratade Tobias Nilsson om möten och problemen med att få folk att gå på dem. Han lekte då med titeln på anförandet "Ingen kommer på mina möten" som med en bokstavsändring blev "Ingen kommer på sina möten".

Inför arbetet med Kravdagen 2017 satt jag och bollade uppslag till tal med en av anförarna och fick följande förslag "Att ställa krav är att bry sig".

Båda dessa uppslag pekar på något man ganska ofta hamnar i som kravhanterare, verksamhetsanalytiker, eller processledare - folk tror att man jobbar efter egen agenda. När man i själva fallet jobbar för någon annan och där denna någon i många fall är den som ska ställa kraven och komma på möten.

Precis som Tobias resonerade kring möten resonerar jag ofta i min roll som verksamhetsanalytiker. Man behöver göra budskap tydliga och förankra det man gör för oavsett om det är ett möte, ett projekt, en process eller en funktion man ska "samlas runt" så är det viktigt att de som medverkar förstår hur det berör dem och varför deras bidrag är viktigt.

Så låt folk få chansen att visa att de bryr sig genom att ge dem förutsättningarna att förstå varför du behöver deras engagemang!

Något att fundera över, eller få andra att fundera över,
Robert Wallerblad, Require AB