Skip to content

4 avslutande frågor att ställa till intressenter

Efter att ha tipsat om inledande och förtydligande frågor att ställa till intressenter så avslutar vi med fyra avslutande frågor att ställa vid intressentintervjuer eller andra insamlings- och analyssituationer.

Finns det något annat sätt att lösa det här?
Som tidigare nämnts så är många väldigt lösningsfokuserade, och har kanske redan en klar bild av vilken lösning de vill ha. Slutet av en intervju kan vara ett bra tillfälle att väcka frågan om alternativa lösningar. Intressenten har fått ur sig det viktigaste, vad de menar är problemet och lösningen, och är kanske mottaglig för friare funderingar.

Vad tycker du är det viktigaste att göra nu?
Den här typen av frågor är dels bra för att få en uppfattning om olika intressenters prioritering, men också för att skapa förtroende och att få alla att känna sig inkluderade. Dessutom svarar intressenter ofta vad de tror att andra intressenter tycker är viktigast, inte om vad de själva verkligen uppfattar som det viktigaste.

Finns det några skäl att vi inte kan komma framåt?
Hur skulle du i så fall beskriva dem? Bra för att få till ett slags godkännande på det som diskuterats.

Är det nånting vi har missat att diskutera?
Hur förberedd man än är och hur mycket man än försöker tänka ut alla frågor i förväg så finns det alltid information som inte kommer fram. Därför är det bra att visa för intressenterna att man är mottaglig för information utöver de frågor man ställt. Ställ frågan ofta, inte bara i intervjusituationer. Fråga mellan möten också, eller under mötets gång.