Skip to content

Åsa i SVT Nyheter: ”Smarta” it-produkter i hemmen bör säkerhetsmärkas för att stoppa cyberangrepp

Allt fler hushåll och företag använder produkter som är kopplade till internet. De kan göra både vardagsliv och jobb enklare och mer effektivt, men innebär också säkerhetsrisker.

Vår kollega Åsa Schwarz blev nyligen intervjuad i SVT Nyheter om just riskerna med IoT-produkter. Hon anser att tillverkarna av IoT-produkterna bör säkerhetsmärka dem samt hållas ansvariga för säkerheten i produkterna.

– Vi har inga krav på produkter när det gäller it-säkerhet. Vi behöver en ny lagstiftning och bättre konsumentupplysning. Vi måste ha säkra produkter. Det är ett stort säkerhetsproblem idag, säger Åsa.

I intervjun berättar Åsa även att IoT-produkterna i hemmen kan utnyttjas vid belastningsattacker mot hela samhället. 

Läs hela intervjun med Åsa i SVT Nyheter här.