Skip to content

Knowit startar nyhetsbrev om säkerhetsskydd

Knowits säkerhetsskyddsteam startar i veckan ett nyhetsbrev om säkerhetsskydd. Syftet är att vi på Knowit vill bidra till kunskap och medvetandehöjning i hela samhället om säkerhetsfrågor generellt och säkerhetsskydd specifikt.

Det händer just nu mycket kopplat till skyddet av Sveriges säkerhet, samtidigt som det är svårt att hitta sammanhållen information om säkerhetsskydd och utvecklingen på området. Därför startar vi nu detta nyhetsbrev! Knowits säkerhetsskyddsteam består av ett flertal experter, som alla kommer att bidra till att skapa ett informativt innehåll. Nyhetsbrevet kommer att utkomma ungefär varannan månad.

Nyhetsbrevet vänder sig till dig som jobbar inom en offentlig eller privat organisation som direkt eller indirekt träffas av säkerhetsskyddsregleringen eller till dig som bara vill hålla dig uppdaterad på området. Det första utskicket kommer ta upp ämnen såsom de aviserade ändringarna i säkerhetsskyddslagen, att ikraftträdandedatumet för bestämmelsen om krav på internationellt säkerhetsskyddsåtaganden flyttas fram, den norska säkerhetstjänsten PST:s hotbedömning för 2021 samt ett antal andra intressanta nyhetshändelser kopplade till säkerhetsskydd. Om du är intresserad av att ta del av nyhetsbrevet är du varmt välkommen att anmäla dig här eller mejla sakerhetsskydd@knowit.se.


Tveka inte att höra av dig om du har frågor om nyhetsbrevet eller säkerhetsskydd generellt! Vill du läsa mer om vad Knowit erbjuder inom området säkerhetsskydd kan du göra det här.